Kako je i najavljeno: Od danas novi formulari sa “imenom jednog roditelja”

Image

Shodno nalogu općinskog načelnika mr Ibrahima Hadžibajrića, izvršena je korekcija svih formulara i obrazaca koji su na raspolaganju korisnicima usluga Općine Stari Grad i izbrisana rubrika “ime oca”, a umjesto nje uneseno “ime jednog roditelja”.

Odluka je donesena nakon inicijative koje su iznijeli članovi udruženja “Zaboravljena djeca rata” s ciljem zaustavljanja diskriminacije nad djecom rođenom usljed posljedica ratnog silovanja. Obrasce su prilagodile: Služba za privredu, Služba za obrazovanje, kulturu i sport, Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, Služba za investicije i komunalne poslove i Služba kabineta općinskog načelnika, dok formulari koje koriste ostale službe nisu ni imali tu formulaciju.

Primjera radi, od danas Zahtjev za prijem kod načelnika izgleda ovako, Zahtjev za dječiji doplatak ovako, a Zahtjev za promjenu naziva ulice i kućnog broja ovako.

Korigovani obrasci od danas su dostupni u Šalter sali Općine Stari Grad, kao i na web stranici Općine Stari Grad na linku “Elektronski formulari”.