U toku je čišćenje ulica u Starom Gradu usljed jučerašnjih obilnih padavina

Uposlenici Odjeljenja za održavanje Aleje ambasadora, cestovnih pojasa i javnih površina, koje djeluje pri Službi za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad, danas provode akciju čišćenja više ulica u Starom Gradu. Jučer oko 19:00, ali i noćas oko 01:30 poslije ponoći, grad je pogodilo veliko nevrijeme koje je za sobom ostavilo veliku količinu nanosa i pijeska na ulicama. Na osnovu infomracija sa terena o stanju u pojedinim ulicama, rano jutros na teren su upućeni uposlenici pomenutog Odjeljenja, te su pristupili uklanjanju nanosa.

„Akciju smo počeli na području mjesne zajednice Širokača u ulicama Terzibašina i Hadžiabdinica, ali i na dijelu glavne gradske tranzit saobraćajnice Put mladih muslimana. Plan je potom čistiti na području mjesne zajednice Babića bašča. Pored pijeska, nevrijeme je donijelo i veliku količinu blata i rastinja, što itekako može otežati kretanje stanovnicima i vozilima. Aktivnosti koordiniramo u saradnji sa sekretarima mjesnih zajednica koji nam daju informacije o stanju na terenu“, pojasnili u Službi za investicije i komunalne poslove.

 „Putarska služba“ u prethodnom periodu radila je dosta na čišćenju cestovnih pojasa širom Starog Grada, uređenju značajnih lokaliteta poput Arheološkog parka „At mejdan“, te opravci udarnih rupa na saobraćajnicama.