Općinsko vijeće Stari Grad održalo petu redovnu sjednicu i odalo počast žrtvama masakra u Ferhadiji

Peta redovna sjednica Općinskog vijeća Stari Grad održana je danas elektronskim putem, a na poziv predsjedavajućeg dr.sc.Mirze Batalovića pauzu u održavanju sjednice vijećnici su iskoristili da odaju počast žrtvama masakra u ulici Ferhadija.

Naime, danas je obilježena 29. godišnjica tragičnih događaja tog 27.maja, 1992. godine u ulici Ferhadija, između brojeva 5 i 12 kada je od granate ispaljene sa položaja iznad grada toga dana je poginulo 26, a ranjeno 108 građana. Kako, zbog održavanja sjednice, rukovodstvo Vijeća nije moglo prisustvovati zvaničnom obilježavanju, položili su cvijeće i proučili Fatihu kasnije u toku dana.

U nastavku sjednice Općinsko vijeće je usvojilo prijedloge odluka o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana “Lijeva obala Miljacke-Bistrik”. Izmjene i dopune predložene su s ciljem stvaranja planskog preduslova za izgradnju stambeno-poslovnog objekta u ulici Balibegovica, a sve s ciljem urbaniziranja prostora na kvalitetan način uvažavajući vlasničke odnose, te da se prema prostornim mogućnostima predloži optimalna organizacija prostora. Također, usvojeni su i svi predloženi akti iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa, a među njima i odluka o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta za izgradnju stambenog/stambeno-poslovnog objekta u ulici Maguda, za što će uskoro biti raspisan javni oglas.

Usvojen izvještaj o realizaciji budžeta za prva tri mjeseca

Na sjednici je usvojena i odluka o raspodjeli budžetskih sredstava za finansiranje rada boračkih udruženja za 2021. godinu, prema kojoj će se za redovan rad šest boračkih udruženja iz Starog Grada iz budžeta izdvojiti 60.000 KM. Sredstva će se rasporediti udruženjima: “Savez boračkih organizacija - Udruženja i ABNOR-a”, Organizacija porodica šehida i poginulih boraca, Udruženje dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, Udruženje RVI Općine Stari Grad, Udruženje Bosnae-Zelene beretke i Udruženje antifašista i boraca narodno-oslobodilačkog rata Stari Grad.

Usvojen je i Program rada Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo za 2021. godinu, prijedlog Pravilnika o izradi propisa i drugih akata Općine Stari Grad, te Izvještaj o realizaciji budžeta Općine Stari Grad za period 01.01-31.03.2021. godine.

Usvojen zaključak o pristupanju izradi nacrta novog statuta

Općinsko vijeće je na prijedlog općinskog načelnika usvojilo zaključak o pristupanju i izradi nacrta novog Statuta Općine Stari Grad Sarajevo, a rok za izradu nacrta je do 6. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad. Na sljedećem Kolegiju Općinskog vijeća formirat će se radna grupa koja će biti zadužena za izradu nacrta. Po usvajanju nacrta statuta isti će se uputiti u javnu raspravu u trajanju od 60 dana. U izradu novog statuta bit će uključene i sve relevantne institucije sa viših nivoa vlasti.

Na početku pete sjednice Općinskog vijeća Stari Grad vijećnik Vedran Grebo (Naša stranka) i vijećnik Almedin Miladin (Narod i Pravda) obavijestili su Vijeće o istupanju iz ovih stranaka te najavili da će u Vijeću ubuduće djelovati kao samostalni vijećnici