TV prilog obilaska korisnika plastenika u Starom Gradu

Image

Na osnovu javnog poziva koji je Općina Stari Grad provela putem Službe za privredu, u ovoj godini je podijeljeno 15 plastenika površine 50m2 sa pratećom opremom i sadnim materijalom korisnicima koji su se odlučili za plasteničku proizvodnju i ispunili uslove konkursa.

Pogledajte prilog TVSA.