Nastavlja se briga za osobe treće životne dobi, zdravstveni izlet na Igman

Centar za promociju i unapređenje zdravlja Općine Stari Grad, kojeg vodi Udruženje „Generacija“, nastavlja sa aktivnostima za svoje članove. Poboljšanje higijensko-epidemiološke situacije iz ovog Centra su iskoristili da za svoje članove organizuju zdravstveni  cjelodnevni izlet na planinu Igman.

Zdravstveni izleti su među najomiljenijim programskim aktivnostima članova općinskog Centra za promociju i unapređenje zdravlja. Od početka pandemije vrlo rijetko su bili u mogućnosti odvesti svoje članove na druženje i vježbe u prirodu van Sarajeva. Stoga je poboljšanje higijensko-epidemioloških uslova iskorišteno za izlet u mjesto Brezovača, podno Igmana.

„Radili smo terapijske vježbe na otvorenom, fitnes program, grupno šetanje i osvježenje. Zahvaljujući opredjeljenju Općine Stari Grad i općinskog načelnika mr Ibrahima Hadžibajrića da ovaj Centar otvore za sve građane, bez obzira na mjesto prebivališta, na zdravtvenom izletu su sa nama bili članovi iz svih dijelova Kantona Sarajevo“, kazao nam je Mahir Selmanović predsjednik Udruženja „Generacija“ i voditelj Centra za promociju i unapređenje zdravlja Općine Stari Grad.

Centar radi punim kapacitetom, a ističu i da su se njihove terapijske vježbe pokazale kao pun pogodak prilikom postkovid oporavka. „Veliki broj covid pacijenata nakon što prebole zarazu imaju problema sa disanjem i fizičkim zdravljem. Naše terapijske vježbe se najviše baziraju na pravilnom disanju i poboljšanju kondicije. Uvidjeli smo da imaju jako dobar efekat zbog čega smo izuzetno zadovoljni“, poručio je Selmanović.

Imunizacija članova

Centar za promociju i unapređenje zdravlja Općine Stari Grad se od prvih dana pandemije stavio na raspolaganje svim svojim članovima, ali i drugim starim i bolesnim osobama. Početak procesa imunizacije Centar je također dočekao spremno, a sve u cilju pomoći. „Mnogi naši članovi nemaju potrebnu vještinu za korištenje modernih tehnologija. Za sve koji su to tražili izvršili smo proces prijave i registracije, a presretni smo što je već znatan broj članova primio cjepivo protiv virusa Covid 19“, zaključio je na kraju Selmanović.