Najava pokazne vježbe evakuacije i spašavanja

Image

Služba za civilnu zaštitu Općine Stari Grad i Agencija za zaštitu ljudi i imovine ‘DSC - Sarajevo’ sutra (26.05.2021.godine) će provesti pokaznu vježbu evakuacije spašavanja u slučaju prirodnih i drugih nesreća u zgradi Općine Stari Grad.

Imajući u vidu epidemiološke mjere koje nalažu ograničenje većih okupljanja broj učesnika u pokaznoj vježbi bit će ograničen i učestvovat će samo uposlenici Službe za obrazovanje, kulturu i sport, Službe civilne zaštite i dio Sektora za tehničke poslove i obezbjeđenje.

Cilj vježbe je pravilno kretanje i izvođenje postupka kod provođenja evakuacije iz ugroženih objekata, te razbijanje straha od opasnosti koje mogu nastupiti kod kretanja u zadimljenim i slabo vidljivim prostorijama. Zakonska je obaveza poslodavca da periodično provodi praktične vježbe evakuacije i spašavanja, kao i upotrebu PP aparata.

Vježba će biti najavljena emitovanjem alarmne sirene sa krova zgrade Općine Stari Grad, sutra (26.05.2021. godine) u 09,00 sati.