Služba civilne zaštite postavila table upozorenja od požara na izletištima

Služba civilne zaštite Općine Stari Grad i DVD 'Vratnik' postavljali su prethodnih dana upozorenja od požara na izletištima u Starom Gradu i to na: Trebeviću, Popovom gaju, Borijama, Baricama, Čavljaku, Crepoljskom i Bukoviku, te na područjima Osmice, Jarčedoli, Hrid i Obhodža.

Upozorenja se odnose na izletnike kojima se skreće pažnja da na otvorenom prostoru ne pale vatru kako ne bi izazvali požar, imajući u vidu visoke temperature zraka tokom predstojećih mjeseci. Također, upozoreni su i građani (poljoprivrednici) da prilikom radova na njivama izbjegavaju paljenje vatre na otvorenom.

Postavljeno je 50 tabli upozorenja sa oznakama „Zabranjena upotreba otvorenog plamena“, „Zabranjeno loženje vatre“ i „Zabranjeno spaljivanje trave i šiblja“.

Ovo je kontinuirana aktivnost Službe za civilnu zaštitu Općine Stari Grad koja se izvodi s ciljem prevencije zaštite od požara, ali i razvijanja svijesti kod građana jer se time stvaraju zakonski preduslovi za sankcionisanje lica koji iz nehata ili namjere prouzrokuju manje ili veće požare.

Civilna zaštita poziva građane da u slučaju eventualnog nepridržavanja ovih mjera, ili pojave požara, izvrše prijave putem telefona:

· Operativni centar Službe civilne zaštite Općine Stari Grad Sarajevo – 033 282 336

· Kantonalni Operativni centar Civilne zaštite – 033 556 670, 033 556 672 ili kratki kod 121

· Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo – 033 257 330, 033 257 336 ili kratki kod 123

· MUP KS – kratki kod 122

· DVD "Vratnik" – 033 442 044