Predavanje o terminu „anticiganizam“ - pojam za društvenu pojavu, mržnju, marginalizaciju i progon Roma

U Velikoj sali Općine Stari Grad predstavnici Udruženja za promociju obrazovanja Roma “Otaharin” i Javne ustanove Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo održali su predavanje o terminu anticiganizam, te borbi protiv te vjekovne i vrlo negativne pojave u društvu.

Izvršni direktor Udruženja „Otaharin“ iz Bijeljine Dragan Joković pojasnio je da predavanja o pojmu anticiganizam realizuju u saradnji sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u BiH. „Anticiganizam je relativno novi pojam za staru društvenu pojavu, za mržnju, marginalizaciju i progon Roma u svijetu. Ta mržnja je potkrijepljena isključivo stereotipima, a postoji već nekoliko stoljeća. Mi u udruženju želimo da se ovaj termin, odnosno borba protiv istog, usvoji i da uđe u strateške državne dokumente i samo zakonodavstvo“, kazao je Joković. Pored predstavnika Općine Stari Grad, predavanju su prisustvovali predstavnici osnovnih škola iz Starog Grada, Policijske stanice Stari Grad, Centra za socijalni rad Stari Grad, te Ureda ombudsmena za ljudska prava BiH.

Predavanje je vodila programska direktorica Udruženja „Otaharin“ Biljana Jovanović, a pored Općine Stari Grad, predavanje će se održati u još sedam lokalnih zajednica u BiH. „Anticiganizam je specifična forma dehumanizirajućeg i institucionalnog rasizma koja se, pored ostalog, izražava nasiljem, govorom mržnje, eksploatacijom, stigmatizacijom i  diskriminacijom. Od strane Evropske unije anticiganizam je prepoznat kao ključni uzrok marginalizacije Roma i Romkinja“, navela je Jovanović.

Općina kroz brojne aktivnosti nastoji pomoći populaciji Roma

Općina Stari Grad, predvođena općinskim načelnikom mr Ibrahimom Hadžibajrićem, u okviru svojih mogućnosti nastoji kroz brojne aktivnosti pomoći populaciji Roma. Prije 11 godina, Općina Stari Grad je pokrenula i izgradila stambeni objekat na Mošćanici za zbrinjavanje šest romskih porodica iz Starog Grada. Vrijednost projekta bila je 236.000 KM.

Trenutno se radi na pripremama za realizaciju projekta 'Poboljšavanje uslova života Roma na teritoriji općine Stari Grad Sarajevo'. U decembru, 2020. godine načelnik Općine Stari Grad Sarajevo mr Ibrahim Hadžibajrić je sa ministrom za ljudska prava i izbjeglice BiH Milošom Lučićem potpisao Ugovor o saradnji na projektu rješavanja problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja. Vrijednost projekta je 52.053,00 KM, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH finansira ga sa 42.053,00 KM, a Općina Stari Grad sa 10.000 KM. U sklopu projekta planirano je renoviranje jednog stambenog objekta i priključenje devet stambenih objekata na električnu energiju.

Romskoj populaciji pomaže se i u oblasti prava na zdravstvenu zaštitu. Prema evidenciji Službe za boračko - invalidsku i socijalnu zaštitu prijavljeno je 11 korisnika socijalno ugroženih lica kojima Općina plaća zdravstvenu zaštitu. Početkom školske 2019/2020. godine za učenike romske nacionalnosti Osnovne škole „Vrhbosna“ podijeljene su jednokratne pomoći od 300 KM po učeniku.