Pomoć Općini Foča-Ustikolina: Obnova mosta za stanovnike sela Pobirjanovići

Zbog poplava koje su februaru ove godine zahvatile Općinu Foča-Ustikolina, usljed izljevanja rijeke Koline potpuno je onesposobljen most u selu Pobirjanovići, mjesna zajednica Jabuka. Stanovnicima ovog i okolnih sela bila je prekinuta putna komunikacija, a općinske vlasti uspjele su ga privremeno osposobiti samo za pješački saobraćaj i manja vozila. Za pomoć su se obratili višim nivoima vlasti i drugim lokalnim zajednicama, a prvi koji je reagovao je općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić.
 
Načelnik Hadžibajrić je prijedlog za donaciju iznio Općinskom štabu civilne zaštite, te je jednoglasno usvojena odluka o izdvajanju pomoći od 10.000 KM kako bi se pomoglo stanovnicima ovog naselja. Hadžibajrić je u društvu novoizabranog načelnika Općine Foča-Ustikolina Muje Sofradžije obišao poplavljena područja i oštećeni most, a prilikom posjete najavljeno je da će izdvojena sredstva vrlo brzo biti prebačena kako bi se most sanirao.
 
Hadžibajrić je podsjetio da je Općina Stari Grad i ranije pomagala ugrožene općine. Gradu Goražde je usljed velikih poplava svojevremeno upućena pomoć od 100.000 KM, a općinama Pale-Prača i Ustikolina po 30.000 KM. Prije dvije godine pomoć je izdvojena i za Općinu Busovača 20.000 KM, te za Općinu Srebrenik 10.000 KM."Pozivam i druge općine da djeluju putem civilne zaštite i upute pomoć jer općinama sa manjim brojem stanovnika i manje razvijenom privredom pripadaju manji iznosi sredstava posebne naknade i oni ne mogu sami sanirati štete. Moramo biti solidarni i pomoći u ovakvim situacijama," izjavio je Hadžibajrić. "Naša pomoć nije bila upitna i Štab je odmah prihvatio moj prijedlog jer kao lokalna zajednica sa više sredstava za posebne naknade moramo pomagati ugroženim stanovnicima koliko možemo,"dodao je.

Inače, novoizabrani načelnik Općine Foča-Ustikolina Mujo Sofradžija na dužnost je stupio ove sedmice i prvi koji mu je došao u službenu posjetu sa konkretnom pomoći je načelnik Hadžibajrić.

"Želim da se zahvalim načelniku Hadžibajriću jer on je prvi koji me posjetio i donirao 10.000 KM za poplave koje su nas zahvatile ove godine. Situacija u općini je zaista veoma teška tako da će nam pomoć Općine Stari Grad stvarno dobro doći," kazao je Sofradžija. "Bila je ozbiljna situacija, poplave su bile u februaru, snjegovi su se topili i bilo je oštećenja na mostovima, putevima i individualnih šteta na objektima. Općina je u teškom stanju, tranše kasne i svaka pomoć nam je dobrodošla," dodao je Sofradžija.

Općina Foča-Ustikolina ima oko 1.500 stanovnika, a godišnji budžet općine je oko 1,5 miliona maraka. Procijenjena šteta uzrokovana poplavama u februaru ove godine iznosi 166.000KM.