Finalizirani radovi na izgradnji potpornog zida u ulici Ramića banja

Postavljanjem rukohvatne zaštitne ograde i asfaltiranjem prostora u neposrednoj blizini, završeni su svi radovi na izgradnji potpornog zida u ulici Ramića banja kod broja 19 na Sedreniku, saopćili su iz Službe za investicije i komunalne planove.

Na ovoj lokaciji je ranije, s ciljem osiguranja prostora, izgrađen kaskadni armirano-betonski potporni zid dužine oko 50 metara. Projekat se izvodio u kampadama s obzirom na nepovoljan teren, kojeg karakteriše strma padina.

Na ovoj lokaciji često je dolazilo do odrona zemlje, a posebno za vrijeme padavina što je stvaralo je velike probleme stanovnicima ove ulice. Izgradnjom novog zida, padina je osigurana i ovi problemi su riješeni.

Radovi su koštali oko 33.500 KM, a finansirani su iz budžeta Općine Stari Grad.