OV Stari Grad: Na prijedlog općinskog načelnika usvojene odluke kojima se nastavljaju olakšice za privrednike

Općinsko vijeće Stari Grad prihvatilo je prijedlog općinskog načelnika o umanjenju zakupnina zakupcima općinskih poslovnih prostora za 30% za period od 01.04. do 30.06.2021. godine. Ranije donesena odluka o umanjenu zakupnina istekla je 31.marta ove godine, te je na prijedlog općinskog načelnika Vijeće prihvatilo da se ova olakšica nastavi i naredna tri mjeseca. Odluka je donesena kako bi se ublažile negativne posljedice po privredu uzrokovane pandemijom korona virusa.

Iz istog razloga usvojena je i odluka o oslobađanju korisnika javnih površina od obaveze plaćanja zakupnine za period od 20.03. do 03.04. 2021. godine kada je ugostiteljskim objektima bio zabranjen rad na osnovu zaključka Vlade Kantona Sarajevo s ciljem zaustavljanja širenja virusa covid 19.

 

Prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta u ulici Sarajevskih gazija

Na 4.sjednici su usvojene i odluke kojima je utvrđena visina naknada za pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta – rente, te za građevinsko, poljoprivredno i gradsko građevinsko zemljište na području općine Stari Grad.

Usvojena je i odluka o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Stari Grad za izgradnju dva niza objekata kolektivnog stanovanja u obuhvatu Regulacionog plana Gazijin Han. Na osnovu usvojene odluke, Općina Stari Grad objavit će javni konkurs za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na adresi Sarajevskih gazija površine 7.500m2 gdje je moguća gradnja deset stambenih objekata kolektivnog stanovanja, spratnosti: prizemlje, suteren i sprat. Početna tržišna prodajna cijena, prema procjeni Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava procijenjena je na 225.000 KM.

Na 4. redovnoj sjednici Općinsko vijeće Stari Grad usvojilo je Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Stari Grad za 2021. godinu.