Javni uvid u Izmjene i dopune Regulacionog plana " Bistrik-Lijeva obala Miljacke "

Image

S ciljem stvaranja planskog preduvjeta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta u ulici Balibegovica, vrše se Izmjene i dopune Regulacionog plana „Lijeva obala Miljacke – Bistrik“. Izmjene i dopune Plana se rade kako bi se prostor urbanizirao na kvalitetan način uvažavajući vlasničke odnose, te da se prema prostornim mogućnostima predloži optimalna organizacija prostora za izgradnju stambeno-poslovnog objekta.

Služba za urbanizam Općine Stari Grad Sarajevo, pokrenula je inicijativu za izmjenu i dopunu Regulacionog plana "Bistrik-Lijeva obala Miljacke" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 10/05, 11/17 i 13/17).

Odluku o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Lijeva obala Miljacke - Bistrik“ (parcele k.č. 437, 438/1 i 438/2 K.O. Sarajevo XIII), donijelo je Općinsko vijeće Općine Stari Grad na sjednici održanoj 21.05.2020.godine, a objavljena je u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“ broj 21/20.

Izmjene i dopune Regulacionog plana " Bistrik-Lijeva obala Miljacke " uradio je Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Javni uvid izmjena i dopuna Regulacionog plana " Bistrik-Lijeva obala Miljacke " javnosti će biti omogućen u periodu od 15 dana, počevši od danas, 28.04.2021. godine.

S obzirom na epidemiološku situaciju izazvanu pandemijom korona virusa, Služba za urbanizam obavještava javnost da se javni uvid može izvršiti na općinskoj web stranici www.starigrad.ba gdje mogu pogledati izmjene i dopune Regulacionog plana „Lijeva obala Miljacke – Bistrik“, kao i ostalu prateću dokumentaciju.

Sve prijedloge i sugestije na navedenu izmjenu i dopunu plana zainteresirane strane mogu dostaviti putem e-mail adrese Službe za urbanizam:  urbanizam@starigrad.ba ili na protokol Općine Stari Grad, sa naznakom: Primjedbe i sugestije na izmjenu i dopunu Regulacionog plana "Bistrik-Lijeva obala Miljacke ".

 

Odluka o usvajanju

Odluka o provođenju

Urbanističko rješenje

Tekstualno obrazloženje