Udruženje vatrogasno društvo Vratnik izvijestilo OŠCZ o svojim aktivnostima

Image

Udruženje vatrogasno društvo „Vratnik“, koje je inače služba zaštite i spašavanja od požara Općine Stari Grad u slučaju prirodne i druge nesreće, predstavilo je Općinskom štabu civilne zaštite izvještaj o radu u prva četiri mjeseca ove godine.

U izvještaju se navodi da su u prvom kvartalu 2021. godine vatrogasci imali ukupno 13 intervencija na gašenju požara, u kojima su učestvovala 62 vatrogasca. Radilo se o gašenju niskog rastinja, požara na dimnjacima i kontejnerima, te jednoj manjoj poplavi.

Na početku godine, članovi vatrogasnog udruženja 'Vratnik' učestvovali su u edukaciji na temu preventivnog i taktičkog djelovanja u gašenju požara i drugih vrsta intervencija, a izvršen je i pregled i servisiranje vozila, pumpi, rezervoara vode itd.

U februaru je UVD Vratnik izveo pokaznu vježbu korpom za spašavanje sa visine u kojoj je bilo angažovano 12vatrogasaca. Također su djelovali na vršenju dezinfekcije Basčaršijskog trga i platoa ispred zgrade Općine Stari Grad, kao i na dezinfekciji prostorija OŠ Vrhbosna.

Zbog pandemije uzrokovane virusom Covid 19, Udruženje vatrogasno društvo „Vratnik“ nažalost nije moglo nastaviti edukativna predavanja u osnovnim školama na području Općine Stari Grad, a koja će se svakako realizovati kada to epidemiološka situacija bude dozvoljavala.

Općina Stari Grad prethodnih godina ulagala je u jačanje vatrogasnog društva 'Vratnik' opremanjem članova i nabavkom nove opreme, a oni su djelovali u svim situacijama gdje je bilo potrebno.