Sutra četvrta redovna sjednica Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo

Image

Četvrta redovna sjednica Općinskog vijeća Stari Grad bit će održana sutra (29. aprila, 2021. godine), elektronskim putem, s početkom u 10,00 sati.

Za dnevni red 4. sjednice Općinskog vijeća Stari Grad predloženo je 11 tačaka.

Dnevni red

  1. Usvajanje zapisnika o radu na sjednicama Općinskog vijeća
  2. Izbor i imenovanje
  3. Prijedlozi akata iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa
  4. Prijedlozi akata iz oblasti privrede
  5. Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine/naknade po osnovu korištenja javnih površina na području općine Stari Grad
  6. Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje Pravobranioca Općine Stari Grad Sarajevo
  7. Nacrt programa rada Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo za 2021. godinu
  8. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Pravobranilaštva Općine Stari Grad Sarajevo broj: 02-49-426/17 od 27.07.2017. godine
  9. Prijedlog pravilnika o izradi propisa i drugih akata Općine Stari Grad Sarajevo

10. Informacija o poduzetim mjerama u borbi protiv krize uzrokovane korona virusom COVID-19 i prijedlozi za mjere

11. Pitanja i inicijative Općinskih vijećnika