Odluka o izboru kandidata za dodjelu plastenika površine 50 m2 sa dodatnom opremom

Image

Na osnovu Odluke o utvrđivanju uslova i postupka za ostvarivanje prava učešća građana u dodjeli plastenika površine 50m2 sa dodatnom opremom na području Općine Stari Grad Sarajevo, Općinski načelnik Općine Stari Grad Sarajevo, na prijedlog Komisije za dodjelu plastenika, donio je Odluku o izboru kandidata za dodjelu 15 plastenika površine 50 m2 sa dodatnom opremom.

Javni poziv za dodjelu plastenika bio je raspisan u martu ove godine, a pravo učešća imali su svi zainteresovani građani - fizička lica koja ispunjavaju uslove propisane Odlukom o utvrđivanju uslova i postupka za ostvarivanje prava učešća građana u dodjeli plastenika površine 50 m2 sa dodatnom opremom na području općine Stari Grad Sarajevo i koji imaju mjesto prebivališta i zemljište na području Starog Grada.

Uslov za ostvarivanje prava bio je i da su podnosioci zahtjeva zakonski korisnici minimalno 200 m2 poljoprivrednog zemljišta (vlasnik, posjednik, nosilac prava korištenja i dr.) pogodnog za plasteničku proizvodnju.

Općinski načelnik će sa izabranim korisnicima plastenika zaključiti Ugovore kojima se uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana koje nastaju po osnovu stimulisanja poljoprivrednih proizvođača Općine Stari Grad Sarajevo.

U nastavku pogledajte Odluku o izboru kandidata za dodjelu plastenika.