Nove tehnologije u službi građana – pogledajte TV prilog

Image

S ciljem pružanja boljeg uvida građanima u rad lokalne samouprave, boljeg razumijevanja propisa, načina donošenja odluka, pokretanja inicijativa, prezentovanja realizovanih i predstojećih aktivnosti općinskih službi i načelnika, Općina Stari Grad priključila se platformi Javna rasprava Lokal, Udruženja građana Zašto Ne.

Pogledajte TV prilog.