Obavještenje građanima: Uvedeno novo pravo na personalnu asistenciju za najteže RVI

Image

U Službenim novinama Kantona Sarajevo, broj 10/21, 11.03.2021. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hrcegovine. Zakonom je propisano ostvarivanje prava na mjesečna novčana primanja za personalnu asistenciju ratnih vojnih invalida paraplegičara i ratnih vojnih invalida I grupe kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć drugog lica.

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo je 29.03.2021. godine, dostavilo nadležnoj Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Stari Grad Sarajevo, instrukciju o načinu izvršenja upravnih poslova u postupku odlučivanja o pravu na mjesečna novčana primanja za personalnu asistenciju ratnih vojnih invalida paraplegičara i ratnih vojnih invalida I grupe ( I i II stepena) broj: 06-02-10992/21 od 19.03.2021. godine. S tim u vezi pozivaju se lica kojima je priznat status ratnog vojnog invalida paraplegičara i ratnog vojneog invalida I grupe ( I i II stepena), a koji ostvaruju pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica, da u skladu sa članom 3. i članom 4. gore navedene instrukcije, nadležnoj Općinskoj službi podnesu Zahtjev za ostvarivanje prava na mjesečna primanja za personalnu asistenciju.

Uzimajući u obzir činjenicu da se radi o licima sa visokim stepenom invalidnosti, nadležna Općinska služba će za svakog podnosioca zahtjeva, pribaviti dokumentaciju koju u skladu sa Zakonom može pribaviti službenim putem, a ostali dio iste dužne su stranke priložiti.

Za sve dodatne informacije možete pozvati brojeve telefona: 033 282 394 ili 033 282 309.