Riješen problem izljevanja otpadnih voda u ulici Ramića banja

U ulici Ramića banja uspješno su izvedeni radovi na rješavanju problema izljevanja otpadnih voda iz individualnih objekata na ulicu. Ovaj problem su građani mjesne zajednice Sedrenik delegirali kao jedan od prioritetnih na području ovog naselja prilikom „Prijema građana na otvorenom“ koji su prošle godine organizovani za sve mjesne zajednice.

Iz nadležne Službe za investicije i komunalne poslove Općine objašnjavaju da je ovaj problem nastao zbog neodgovornog odnosa pojedinaca, a što je u konačnici ugrožavalo zdravlje ljudi u pomenutom naselju. Naime, iz priključnih kanalizacionih instalacija, otpadne vode su se izljevale na veom aprometnu ulicu koja predstavlja jedinu saobraćajnu komunikaciju prema školi, ambulanti i drugim ustanovama bitnim za svakodnevni život građana.

„Iako kroz korito Ramića potoka prolazi kanalizacioni kolektor na koji je moguće putem KJKP „Vodovod i kanalizacija“ Sarajevo izvršiti priključenje, pojedini građani otpadne vode iz svojih objekata ispuštaju u Ramića potok što je nedopustivo ponašanje“, pojašnjavaju.

Kako bi se zaštitili ostali građani koji su se tuđom krivicom našli u nezavidnom položaju, odlukom općinskog načelnika izdvojena su budžetska sredstva za sanaciju ovog problema i izgradnju sekundarnog kanala.

„Da bismo riješili navedeni problem izgrađen je sekundarni kanal lokalne kanalizacione mreže u dužini od oko 15 metara, te priključni šaht na kanalu kojim su se otpadne vode kontrolisano 'odvele' u kanalizacioni kolektor“, kazali su iz Službe.

Za ove radove Općina Stari Grad izdvojila je oko 7.000 konvertibilnih maraka, a radove je izvodila firma 'KS invest' iz Sarajeva.