Održavanje saobraćajnica i javnih površina, uklanjanje starih stabala, čišćenje slivnih rešetki…

Putarska služba Općine Stari Grad povoljne vremenske prilike koristi kako bi se završilo što više poslova na održavanju cestovnih pojasa i javnih površina.

Kako bi se osigurala sigurnost svih učesnika u saobraćaju izvršeno je uklanjanje osušenog, starog stabla u ulici Jarčedoli koje je prijetilo rušenjem. Uklanjanjem ovog stabla, otklonjena je svaka mogućnost da dođe do štete ili povreda učesnika u saobraćaju, pješaka ili vozača. Kako su nam kazali iz Mjesne zajednice Hrid-Jarčedoli, građani su se posebno plašili u zimskom periodu da bi moglo doći do padanja stabla ili grana na saobraćajnicu. Na teren je izlazila i općinska Služba civilne zaštita koja je utvrdila da postoji opasnost i naložila uklanjanje.

Istovremeno, nastavljene su aktivnosti na kontroli i čišćenju slivnih rešetki na saobraćajnicama, kako bi se u slučaju većih padavina spriječila opasnost od začepljenja.

Nastavljena je i podjela kanti za otpad u okviru projekta 'Dvolinijski sistem otpada u starogradskim domaćinstvima'. Putarska služba i dalje vrši odvoz kanti u domaćinstva obuhvaćena ovim projektom u mjesnim zajednicama Kovači, Mošćanica, Vratnik, Sumbuluša, Hrid - Jarčedoli, Širokača, Mahmutovac i Medrese.