Održan Zbog građana mjesne zajednice Logavina

Nakon mjesnih zajednica Ferhadija, Mjedenica, Baščaršija, Mošćanica, Babića bašča, Širokača, Toka - Džeka, Kovači i Sumbuluša, sinoć je održan Zbor građana sa stanovnicima mjesne zajednice Logavina.

Sastanak su otvorili predsjedavajući Općinskog vijeća Stari Grad dr.sc. Mirza Batalović i pomoćnica načelnika za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica Selma Velić, koji su građanima prenijeli pozdrave općinskog načelnika mr. Ibrahima Hadžibajrića i izvinjenje zbog spriječenosti da, zbog neodložnih obaveza, prisustvuje zboru.

Batalović je, između ostalog, istakao da je načelnik Hadžibajrić, iako je budžet u odnosu na prošlu godinu znatno manji zbog situacije uzrokovane koronavirusom, planirao uvećanje pozicija za pomoć i podršku mladim ljudima.

“Moramo biti svjesni situacije da je u 2019. godini 70.000 mladih ljudi napustilo BiH. Moramo naći način, mehanizam da mlade zadržimo ovdje. I to je ono što radi načelnik Hadžibajrić, daje im poticaj za pokretanje vlastitih biznisa i na taj način ih pokušava zadržati u BiH, Sarajevu, Starom Gradu”, kazao je Batalović.

Velić je predstavila urađene projekte u proteklom periodu, kao i projekte koji bi trebalo da budu realizovani u tekućoj godini. U proteklom periodu u MZ Logavina realizovani su projekti u vrijednosti od oko 2,5 miliona KM i odnose se na sanaciju saobraćajnica s kompletnom komunalnom infrastrukturom, rekonstrukciju potpornih zidova, kao i na izgradnju, sanaciju i restauraciju odgojno-obrazovnih ustanova i pratećih sadržaja.

 

Šta kažu građani?

Građani mjesne zajednice Logavina sinoć su delegirali nekoliko tema i problema sa kojima se susreću. Posebno su izdvojili problem ulice Josipa Štadlera, gdje zbog parkiranih vozila sa jedne, te preuskog trotoara sa druge strane, najviše ispaštaju pješaci i izloženi su konstantnoj opasnosti: „Kretanje tom ulicom je jako rizično, a nerijetke su situacije da nesavjesni vozači retrovizorima zakače pješake i to se mora promijeniti“, poručili su građani. Pomoćnica Velić odmah je odgovorila građanima da Općina Stari Grad razmatra mogućnost sanacije ove ulice, uz mogućnost proširenja trotoara za pješake.

Mustafa Bučan koji živi u ulici Toromanova istakao je problem pokušaja provale u trafostanicu u dvorištu njihove zgrade i nepostojanja ulične rasvjete.

“U nekoliko navrata migranti su pokušali provaliti u trafostanicu. Uposlenici Elektridistribucije zamijenili su postojeći drveni stub betonskim i na njega nikad nisu vratili svjetiljku, što dodatno otežava situaciju. Osim toga, drvena vrata trafostanice su oštećena i treba ih je zamijeniti”, istakao je Bučan. Pomoćnica Velić mu je kazala da će urgentno biti poslan dopis Elektrodistribuciji sa zahtjevom da na stub postave rasvjetno tijelo, te zamijene vrata trafostanice.

Elma Filipović iz ulice Muse Ćazima Ćatića predložila je postavljanje video nadzora, saobraćajnih znakova da bi se usporio saobraćaj u njihovoj ulici. “Automobili zaista brzo voze. Ne obaziru se na pješake, pogotovo djecu i starije osobe”, kazala je Filipović. Više građana istaklo je problem nepropisnog parkiranja vozila u skoro svim ulicama u njihovom naselju gdje je još jednom naglašeno da je nepropisno parkiranje isključiva nadležnost policijskih organa.

Zboru je prisustvovala o pomoćnica načelnika za imovinsko – pravne, geodetske poslove, katastar i stambene poslove Adela Plakalo koja je odgovorila na pitanja građana o radovima koji se izvode u ulici Čadordžina pojasnivši da se gradnja objekta vrši u skladu sa provedbeno-planskom dokumentacijom.

Pored pomenutih, sastanku su u ime općine prisustvovali i pomoćnica načelnika za privredu Aldiana Kavazović, te po ovlaštenju općinskog načelnika pomoćnica načelnika za opću upravu i inspekcijske poslove Alija Švraka i vijećnik Seid Škaljić.

Sljedeći sastanak je zakazan za građane mjesne zajednice Mahmutovac, u četvrtak, 11. februara, u 18,30 sati, u prostorijama Mjesne zajednice Mahmutovac.

 

Najvažniji projekti realizovani u mjesnoj zajednici Logavina

Značajna su ulaganja u infrastrukturu, ali i novu gradnju u mjesnoj zajednici Logavina u prethodnim godinama. Najznačajnija investicija svakako je izgradnja sportske sale za OŠ“Mula Mustafa Bašeskija“za koju je Općina Stari Grad izdvojila skoro 800.000 KM. Osim toga, prošle godine urađeno je utopljavanje, zamjena stolarije i krovne konstrukcije na cijeloj školi čime su osigurani mnogo bolji uslovi za učenike i nastavno osoblje, a projekat je koštao 450.000 KM. U ulici Čadordžina je prije nekoliko godina izgrađena zgrada za zbrinjavanje socijalno ugroženih u koju je Općina Stari Grad smjestila sedam porodica. Sagrađena su i dva dječija igrališta, jedno ispred prostorija mjesne zajednice Logavina, a drugo ispred Vrtića „Bajka“. Sanirane su ulice: Logavina, Muse Ćazima Ćatića, Sunulah efendije, Golobrdica, Adžemovića, Budaković čikma, Čadordžina, Glođina, Čemerlina, Potoklinica, Hrgića i druge.