Završena sanacija i rekonstrukcija saobraćajnice Brajkovac i Lipe

Image

Općina Stari Grad odlučila je sanirati pomenutu dionicu na zahtjev građana Mjesne zajednice Širokača, iako je ova saobraćajnica u nadležnosti Kantona Sarajevo, s obzirom da se tim dijelom odvija gradski saobraćaj.
Podsjećamo, Općina Stari Grad i Direkcija za ceste Kantona Sarajevo, potpisali su Ugovor sa KJKP „Rad“ o izvođenju radova na ljetnom održavanju cesta na području Kantona Sarajevo za period od 15.03. do 15.11.2010. godine.