Na Sedreniku sagrađen potporni zid dužine 50 metara

Zbog osiguranja padine i pružanje bolje sigurnosti stanovnicima ulice Ramića banja kod broja 19 na Sedreniku, izgrađen je kaskadni armirano - betonski potporni zid dužine oko 50 metara. I pored zimskih uslova i nepristupačnosti terena radovi su zavšeni prema ranije utvrđenom planu. Do potpunog završetka projekta preostalo je još postavljanje rukohvatne ograde i asfaltiranje prostora oko novog zida, što će biti urađeno nakon poboljšanja vremenskih prilika, potvrđeno je iz Službe za investicije i komunalne poslove Općine.

„Projekat se izvodio u kampadama jer se zid gradio na veoma nepovoljnom terenu kojeg karakteriše vrlo strma padina. Zid je širine do pola metra, a na njemu će se postaviti i zaštitna ograda“, pojasnili su u Službi za investicije i komunalne poslove Općine. Vrijednost investicije je oko 33.500 konvertibilnih maraka, a radove je izvodila sarajevska firma 'Klico trans gradnja'.

Ranije smo u Mjesnoj zajednici Sedrenik saznali da će izgradnjom ovog zida biti riješen veliki problem. „Na ovoj lokaciji je često dolazilo do odrona zemlje, posebno za vrijeme padavina što je stvaralo velike probleme. Izgradnjom nove potporne konstrukcije ti problemi su riješeni,“ kazali su iz mjesne zajednice.

U općini Stari Grad je tokom u 2020. godine izgrađeno 16 potpornih zidova, za šta je uloženo više od 200.000 KM.