Zimski uslovi nisu zaustavili radove – gradi se potporna konstrukcija na Sedreniku

Uprkos zimskim uslovima na terenu, nije obustavljena izgradnja potporne konstrukcije u ulici Ramića banja, na Sedreniku, koja za cilj ima osiguranje padine i pružanje bolje sigurnosti stanovnicima ove ulice. U ulici Ramića banja broj 19, trenutno se gradi armirano-betonski potporni zid, a radnike smo i danas zatekli na terenu kako koriste period bez padavina za nastavak gradnje druge kampade.

Ranije smo u Mjesnoj zajednici Sedrenik saznali da će izgradnjom ovog zida biti riješen veliki problem. „Na ovoj lokaciji je često je dolazilo do odrona zemlje, posebno za vrijeme padavina što je stvaralo velike probleme. Izgradnjom nove potporne konstrukcije ti problemi će biti riješeni,“ kazali su iz mjesne zajednice.

„Projekat se izvodi u kampadama jer se nalazi na veoma nepovoljnom terenu kojeg karakteriše vrlo strma padina. Zid će biti širine do pola metra i imat će zaštitnu ogradu. Završena je jedna kampada, a izgradnja druge je u toku.“ pojasnili su u Službi za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad Sarajevo. Vrijednost investicije je 33.500 konvertibilnih maraka, a radove izvodi firma 'Klico trans gradnja'.

Izgradnja potpornih konstrukcija u Starom Gradu predstavlja neminovnost imajući u vidu konfiguraciju terena. Kako je osnovno opredjeljenje općinskog načelnika mr Ibrahima Hadžibajrića pružanje boljih životnih uslova građanima ove općine, za izgradnje potpornih konstrukcija planiraju se značajna sredstva na godišnjem nivou. Kako smo već ranije pisali, samo u 2020. godini izgrađeno je 16 potpornih zidova, za šta je uloženo više od 200.000 KM.