U ovoj godini Općina postavila brojne nove rukohvatne i odbojne ograde

Općina Stari Grad je i ove godine na više lokacija ugradila nove zaštine ograde koje se postavljaju kako bi se starijim osobama, djeci i ostalim građanima olakšalo kretanje u ulicama koje imaju veliki nagib, dok se odbojne ograde postavljaju za veću sigurnost odvijanja saobraćaja.

Većina ih je postavljena je na inicijativu građana upućenih putem mjesnih zajednica. Za ove radove u ovoj godini izdvojeno je preko 55.000 konvertibilnih maraka.

Ograde su postavljene u naseljima Sedrenik, Mošćanica, Logavina Mahmutovac, Širokača, Jarčedoli i to u ulicama: Bakije sokak kod broj 77, Baruthana kod broj 77, Baruthana kod broja 59, Sedrenik kod broja 178, Baruthana do broja 73, Baruthana čikma do broja 26, Jarčedoli, Prvi bataljon Sedrenik kod broja 116, Ablagijin sokak, Mošćanica čikma i Baruthana od broja 106 do broja 108, Sedrenik do broja 117, Za beglukom broj 34, Huremuša, Zmajevac - Huremuša, Boguševac, Timurhanova, Nerkesijina, Boguševac - Paje čikma, Mula Mustafe Bašeskije kod broja 35 do ulice Logavina i kod broja 63, Carina, Prvi bataljon - Sedrenik, Hladivode kod broja 70, Save Skarića kod broja 13 i kod Doma zdravlja Stari Grad Sarajevo.