Pregled infrastrukturnih radova urađenih ove sedmice

Donosimo kratki pregled projekata iz oblasti putne i komunalne infrastrukture na kojima se radilo u toku ove sedmice. Uspješno je nastavljena realizacija ranije početih projekata, ali su i zahvaljujući povoljnim vremenskim prilikama, započeti i neki novi.

Pogledajte u nastavku:

Završni radovi na sanaciji ulice Brusulje

Projekat sanacije dijela ulice Brusulje na Mošćanici, koja je dio regionalne ceste R447 Dariva-Hreša između dva entiteta, je u završnoj fazi, a preostali su još manji radovi na ivičnjacima, šahtovima, slivnicima i nišama. Asfaltirano je više od 400 metara saobraćajnice.

 

Na Bistriku sanacija ulice Isevića sokak

U toku je uklanjanje starog, dotrajalog asfalta i ivičnjaka u ulici Isevića sokak. Kompletn aulica, u dužini od 240 metara bit će sanirana. Radovi su počeli od spoja sa ulicom Franjevačka, a projekat košta oko 100.000 KM.

 

Pri kraju i sanacija ulice Bakije sokak

Veći dio ulice Bakije sokak saniran je i asfaltiran, a u toku ove sedmice radilo se na asfaltiranju gornjih dijelova ulice kod spoja sa ulicom Sumbul česma prema Mezarju Ravne bakije. Sanacijom ulice Bakije sokak na Sumbuluši bit će završen zajednički projekat Općine Stari Grad i Direkcije za ceste Kantona Sarajevo vrijedan 1,4 miliona KM, a značio je sanaciju 12 ulica u Starom Gradu.

 

Kamenica i Paje malta

U ulicama Kamenica i Paje malta Radovi ubrzanom dinamikom izvode se radovi na zamjeni i ugradnji nove fekalne i kišne kanalizacije. Ove sedmice rađeno je iskopavanje i postavljanje novih podzemnih instalacija. Teren na kojem se radi je zahtjevan, ulice su strme i uske, te je prisutno dosta drugih instalacija, ali je dinamika ipak zadovoljavajuća, te je dosad položeno oko 50 metara novih instalacija. Inače, radi se o projektu vrijednom 580.000 KM.

 

Uređenje prostora oko džamije Jarčedoli

U haremu džamije Jarčedoli završena je izgradnja glavnog kamenog potpornog zida koji se nalazi iza pomoćnog objekta džamije, te manjeg zida na ulazu u harem džamije. Uklonjena je stara kaldrmisana podloga oko objekta, urađena odvodnja i spremljena nova podloga za asfaltiranje. Tim radovima će biti završen projekat uređenja harema džamije.

 

Rukohvati i odbojne ograde

Postavljena je još jedna rukohvatna i jedna odbojna ograda za lakše kretanje i sigurniji saobraćaj u ulicama Paje i Boguševac. U ulici Paje broj 2 (na raskrsnici sa ulicom Paje čikma) postavljena je rukohvatna ograda dužine 15 metara, a u ulici Boguševac, prekoputa broja 64 (na spoju sa ulicom Paje i Boguševac) zaštitna odbojna ograda dužine više od 40 metara.