Postavljene ograde na Boguševcu i ulici Paje

Na inicijativu građana postavljena je još jedna rukohvatna i jedna odbojna ograda za lakše kretanje i sigurniji saobraćaj u ulicama Paje i Boguševac.

U ulici Paje broj 2 (na raskrsnici sa ulicom Paje čikma) postavljena je rukohvatna ograda dužine 15 metara, a u ulici Boguševac, prekoputa broja 64 (na spoju sa ulicom Paje i Boguševac) zaštitna odbojna ograda dužine više od 40 metara.

Inače, rukohvatne ograde ugrađuju se kako bi se starijim osobama, djeci i ostalim građanima olakšalo kretanje u ulicama koje imaju veliki nagib, a odbojne ograde za veću sigurnost odvijanja saobraćaja.

Postavljanje zaštitnih ograda na ove dvije lokacije u Starom Gradu koštalo je oko 5.400 konvertibilnih maraka. Projekat je finansiran iz budžeta Općine Stari Grad, a izvođač radova je bila sarajevska firma 'Fadž - company'.

Podsjećamo da su početkom ovog mjeseca postavljene nove zaštitne ograde i u ulicama: Boguševac, Nerkesijina, Huremuša, Timurhanova i Zmajevac.