Općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić naložio hitno čišćenje puta prema Trebeviću

Općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić dao je nalog nadležnim općinskim službama da po hitnom postupku angažuju KJKP“Rad“ koje je večeras izvršilo čišćenje i posipanje puta prema Trebeviću kako bi se spriječilo stvaranje poledice i problemi koje su danas imali vozači na ovoj dionici.
 
KJKP „Rad“ izvršio je posipanje soli na kompletnoj dionici od Sunnylanda do Hotela Pino kako bi se saobraćaj narednog dana mogao neometano odvijati.
 
Iako su nadležnosti nad saobraćajnicom na Trebeviću isprepletene između Općine Stari Grad, Općine Istočni Stari Grad i Općine Istočno Novo Sarajevo, imajući u vidu veliki broj građana cijelog Sarajeva koji koriste ovu saobraćajnicu za odlazak do popularnih izletišta, Općina Stari Grad hitno je reagovala i finansirala čišćenje cijele dionice. Osim toga, na Trebeviću djeluju i privredni subjekti koji pripadaju Općini Stari Grad, te je neophodno omogućiti im poslovanje kroz dolazak što većeg broja gostiju.
 
Istovremeno, smatramo da se za probleme putne infrastrukture na Trebeviću mora naći sistemsko rješenje u koje će biti uključeni viši nivoi vlasti s obzirom na značaj ove saobraćajnice za sve građane Sarajeva, ali i mnogo šire.
 
Općina Stari Grad će u narednom zimskom periodu kontinuirano vršiti čišćenje dionica koje su u našoj nadležnosti, a istovremeno pozivamo i susjedne općine Istočni Stari Grad i Istočno Novo Sarajevo da preuzmu svoje obaveze održavanja dionica koje njima pripadaju.