Pozivamo Domove zdravlja KS na preispitivanje odluka o otvaranju bolovanja državnim službenicima

Općina Stari Grad Sarajevo poziva Domove zdravlja Kantona Sarajevo da preispitaju svoje postupke i zauzmu ozbiljniji pristup kada je riječ o bolovanjima koja koriste državni službenici i namještenici.

Već smo ukazivali na zloupotrebe od strane određenih uposlenika Općine Stari Grad koji su pod izgovorom bolovanja provodili predizborne kampanje određenih političkih partija. Ove informacije iznijeli smo u javnost jer smo u posjedu fotografija koje to potvrđuju.

Još jedan primjer zloupotrebe državne službe u Općini Stari Grad je i namještenik Admir Bećirević koji je koristio bolovanje od 09.10. do 17.11.2020. godine, dakle 40 dana, a istovremeno su ga brojni svjedoci viđali da radi kao vozač (kombi vozila) za predizbornu kampanju SDA gdje je obavljao i poslove ličnog obezbjeđenja (tjelohranitelj) kandidata.

Indikativno je da je 24-erogodišnji Bećirević tokom cijele kampanje bolovao od 'bolesti međupršljenskih jastuka' (diskus vrata), te je naprasno ozdravio dva dana nakon lokalnih izbora.

Opet naglašavamo da državni službenici i namještenici tokom ovih odsustvovanja primaju platu iz budžeta Općine Stari Grad i da su njihova primanja znatno iznad onih u realnom sektoru.

Odgovoran odnos prema budžetu koji se puni zahvaljujući građanima ove zemlje pravilo je koje se poštuje u Općini Stari Grad, i smatramo da o tome moraju razmišljati i ljekari koji suviše lagodno otvaraju bolovanje osobama za koje se usuđujemo reći da su zdrave. Jer, kako drugačije objasniti da je neko nesposoban za obavljanje svojih redovnih zadataka i obaveza kod poslodavca, a sposoban je za provođenje političke kampanje? Dok na Biroima za zapošljavanje hiljade mladih, obrazovanih i sposobnih ljudi čeka na posao, oni koji su ga dobili i to u državnoj službi, ne znaju cijeniti i opravdati priliku koja im se pružila. Posebno pogađa što se radi o mladim ljudima koji bi sada trebali dati svoj puni kapacitet u poslovima na koje su raspoređeni.

Stoga, Općina Stari Grad koristi i ovu priliku da, poštujući profesiju ljekara i medicinskih radnika, ipak zatraži ozbiljniji pristup ovom problemu, te tretiranje pacijenata u skladu sa njihovim realnim zdravstvenim stanjem, a ne prema potrebama koje ispoljavaju za odsustvovanje s posla zbog drugih obaveza.

O zloupotrebama bolovanja od strane državnih službenika o kojima smo ranije pisali možete pročitati na linku ispod:

http://starigrad.ba/v2/vijest.php?id=10214