Bili smo na terenu sa COVID timovima

U općini Stari Grad jutros je otvoreno 47 biračkih mjesta, a pored redovnih mobilnih timova, formirana su i četiri posebna COVID tima koji omogućavaju glasanje osobama pozitivnim na COVID 19.

Od 07:30 Covid timovi, opremljeni posebnom zaštitnom opremom, obilaze birače na njihovim kućnim adresama:

„Birači koji su zaraženi covidom 19 mogli su danas do 09 sati poslati zahtjeve potkrijepljene odgovarajućom medicinskom dokumentacijom, nalazom ili rješenjem nadležne institucije. Svima koji su se prijavili u toku dana će im biti omogućeno glasanje putem posebnih covid timova,“ izjavio je predsjednik OIK-a Mirza Imamović i dodao:

„Svaki covid pozitivni birač će ostvariti biračko pravo putem kovertiranih glasačkih listića. Neće biti kontakta sa članovima biračkih odbora. Birački imaju cjelokupnu opremu,  dolazit će do vrata birača gdje će birači lično ili putem drugih lica moći ubaciti kovertirani glasački listić u zatvorenu kutiju,“rekao je.

Imali smo priliku pratiti jedan od COVID timova, koji su svoje prve adrese imali na području mjesne zajednice Logavina. Procedura je da COVID timovi kovertirane glasačke listiće prvo preuzmu na biračkom mjestu, gdje bi COVID pozitivna osoba inače redovno glasala, u ovom slučaju to je bila OŠ „Mula Mustafa Bašeskija. Potom se ide u direktnu posjetu biraču na kućnu adresu.