Koji državni službenici/namještenici pod izgovorom bolovanja provode političke kampanje

Na samom kraju još jedne predizborne kampanje koju ćemo pamtiti po strahovitim pritiscima kojima smo bili izloženi u svakodnevnom radu, sekretar organa državne službe i pomoćnici općinskog načelnika još jednom ukazuju na nekorektno ponašanje političkih kandidata i zloupotrebe kojima su skloni kako oni, tako i određeni državni službenici/namještenici.

Svojim ponašanjem i kampanjom kojoj su vodili ti politički kandidati jasno su nam pokazali da stoje iza svih prijava upućenih na naš rad, kao i prijetećih pisama. Riječ je o istim onim osobama koje su do jučer sjedile u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo i za vrijeme tog mandata nisu imali nikakvih primjedbi, ali su se promijenili onog momenta kada je većina vijećnika u OV Stari Grad zatražila njihovu smjenu. Tada su počele optužbe i prijave za nezakonit rad općinskog načelnika i pomoćnika načelnika.

S obzirom da kandidat SDA za načelnika Jusuf Pušina konstantno ponavlja da u Općini Stari Grad vlada bezakonje i nerad, te da će se boriti protiv toga, kako onda nazvati postupke očitih pristalica njegovog lika i djela – državnih službenika/namještenika iz Starog Grada, koji pod izgovorom da su bolesni rade političku kampanju ove stranke.

S obzirom da je ovakvo ponašanje nedopustivo javno ćemo ukazati na uposlenike čije fotografije potvrđuju prisustvo na političkim aktivnostima, dok istovremeno u kadrovskoj evidenciji Općine Stari Grad stoji da su odsutni s posla zbog bolesti.

Jedan od njih je i državni službenik Općine Stari Grad Adnan Lepić koji je 'zbog bolesti' odsutan s posla još od 07. septembra ove godine (44 radna dana). Zbog bolesti Lepić nije u mogućnosti da obavlja redovne zadatke i obaveze, ali jeste da provodi kampanju SDA i istovremeno uredno prima platu iz općinskog budžeta, koja je, za današnji standard i primanja koja većina bh stanovnika ima, relativno visoka. Osim njega, na priloženim fotografijama nalazi se i Anela Arnautović, državna namještenica u Općini Stari Grad koja odsustvuje s posla posljednjih pet mjeseci, ukupno 93 radna dana. Na fotografijama ih oboje vidimo u društvu sa Jusufom Pušinom, kandidatom SDA za općinskog načelnika u obilasku građana.

Odobravanje ovakvog ponašanja državnih službenika/namještenika, dok najavljuje obračun sa neradom i bezakonjem je, u najmanju ruku, licemjerno. Općina Stari Grad sa svim svojim uposlenicima ulaže maksimalne napore da smo stalno na terenu i odgovaramo na potrebe građana što se ne može reći za pojedine dojučerašnje općinske vijećnike – sada kandidate na Lokalnim izborima, koji od početka pandemije nikada nisu pitali da se uključe u naše aktivnosti i pomažu građanima, nego su još i osporavali naš rad. I dalje nam nanose štetu svojim postupcima i izjavama, ali bez obzira na sve mi ostajemo servis građana.

Općina Stari Grad neće tolerisati ovakvo ponašanje i zloupotrebe od strane državnih/službenika i namještenika – očigledno su to oni kojima kandidat Jusuf Pušina obećava da će im vratiti 'osmijeh na lice' i da za svoj nerad primaju platu iz budžeta koju su im osigurali građani. Stoga ćemo zatražiti preispitivanje za svaki pojedinačni slučaj gdje postoje dokazi da se zloupotrebljava bolovanje zarad političke kampanje ili nečeg drugog, te iste primjereno sankcionisati.