Sanirana ulica Mraovac, u toku asfaltiranje dionice u Bakije sokaku

Okončana je sanacija ulice Mraovac na Vratniku cijelom njenom dužinom od 175 metara, a nastavljeni su i radovi na sanaciji ulice Bakije sokak. Radovi na putnoj infrastrukturi u Starom Gradu ulaze u završne faze kako bi se građanima osigurali kvalitetni uslovi prije početka zime.

Mraovac

Ulica Mraovac na Vratniku bila je u lošem stanju sa brojnim oštećenjima što je otežavalo kretanje pješacima i saobraćanje vozilima. U općinskoj Službi za investicije i komunalne poslove pojašnjavaju da je izvršena sanacija u cijeloj dužini od 175 metara:“S obzirom da je predmetna ulica vrlo uska, zbog nemogućnosti ulaska većih mašina, kameni trotoari uz stambene objekte, te dio starog asfalta uklonjeni su ručno“. Uklonjen je stari asfalt cijelom dužinom ulice, pripremljena nova podloga, a asfaltiranje je izvršeno u fazama, te je posljednja završena danas.  Projekat se radio na osnovu sporazuma o ljetnom održavanju cesta između Općine Stari Grad i kompanije Oxa d.o.o. , a investicija je bila vrijedna 31.000 KM.

Bakije sokak

Zbog izrazito velike dužine ove ulice (650 metara), radovi sanacije se vrše u nekoliko dionica na različitim lokacijama. „Protekle sedmice izvršeno je asfaltiranje prve dionice, vrlo zahtjevnog dijela od oko 90 metara, od skretanja za ulicu Sumbul česma do raskrsnice sa ulicom Bakije čikma. Nakon pripremnih radova i rješavanja pitanja odvodnje i ugradnje linijskih rešetki danas je počelo asfaltiranje druge dionice u donjem dijelu ulice Bakije sokak, do spoja sa ulicom Mustafom Dovadžije“, istakli su u Službi za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad. Uporedo sa ovim radovima, vrše se pripremni radovi, nakon čega će uslijediti asfaltiranje treće dionice na popularnoj 'S' krivini“.

Sanacijom ulice Bakije sokak na Sumbuluši bit će završen zajednički projekat Općine Stari Grad i Direkcije za ceste Kantona Sarajevo vrijedan 1,4 miliona KM, a značio je sanaciju 12 ulica u Starom Gradu.