Nove rukohvatne i odbojne ograde za lakše kretanje i sigurniji saobraćaj

U ulicama Boguševac, Nerkesijina, Huremuša, Timurhanova i Zmajevac, na inicijativu građana upućenu putem mjesnih zajednica,  postavljene su nove rukohvatne ograde.

U ulici Boguševac (lokacija iznad mosta) postavljeni su rukohvati dužine 11 metara; u ulici Nerkesijina (na raskrsnici ulica Pirin brijeg i Ispod Budakovića), dužine 5 metara; u ulici Timurhanova (dužinom cijele kaldrme) dužine 18 metara i u ulicu Huremuša (preko puta Apoteke), dužine 6 metara. Na sve četiri lokacije postavljeni su klasični, čelični rukohvati. Inače, rukohvatne ograde ugrađuju se kako bi se starijim osobama, djeci i ostalim građanima olakšalo kretanje u ulicama koje imaju veliki nagib, a odbojne ograde za veću sigurnost odvijanja saobraćaja.

Pored ovih lokacija postavljene su i zaštitne odbojne ograde u ulici Huremuša, dužine 20 metara i ulici Zmajevac, dužine 18 metara.

Postavljanje zaštitnih ograda na svih šest lokacija u Starom Gradu koštalo je oko 7.000 konvertibilnih maraka. Projekat je finansiran iz budžeta Općine Stari Grad, a izvođač radova je bila sarajevska firma 'Sela'.