Javni uvid u osnovnu Koncepciju Regulacionog plana Sedrenik

Image

Na osnovu Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana Sedrenik (Službene novine Kantona Sarajevo, 05/19), Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo izradio je osnovnu Koncepciju Regulacionog plana Sedrenik.

Plan je urađen s ciljem urbanog uređenja, kvalitetnog i racionalnog organizovanja, zaštite i korištenja prostora, a na način da su analizirani urbanističko-arhitektonski parametri stvarnog stanja na terenu i obezbijeđeni uslovi za integraciju, rekonstrukciju i zamjenu zatečenog građevinskog fonda, te prema prostornim mogućnostima obezbijeđeni uslovi za novu gradnju.

Javni uvid u osnovnu Koncepciju Regulacionog plana Sedrenik trajat će narednih 15 dana, a za 05.novembar 2020. godine zakazana je javna tribina.

Javna tribina održat će se u 14,00 sati u prostorijama MZ Sedrenik, uz obavezno poštivanje propisanih higijensko-epidemioloških mjera i ograničen broj učesnika u zatvorenom prostoru (30).

Regulacioni plan Sedrenik (tekstualni dio) pogledajte ovdje.

Regulacioni plan Sedrenik (koncept) pogledajte ovdje.