Zbor građana na Mošćanici: Građani iz prve ruke dobili informacije o najavljenoj legalizaciji objekata

Na Mošćanici je sinoć u prostorijama mjesne zajednice održan Zbor građana na kojem se govorilo o svim koracima poduzetim s ciljem izmjene odluke koja je više od 20 godina onemogućavala legalizaciju objekata u donjem vodotoku Mošćanice.

Cijeneći potrebe građana, općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić putem nadležnih službi i u dogovoru sa Zavodom za planiranje i razvoj KS, poduzeo je aktivnosti na rješavanju ovih problema, a prvi korak bila je izrada Elaborata zaštite otvorenog vodotoka Mošćanice. Elaborat je pokazao ono što se moglo i očekivati, odnosno da je kvalitet vode Mošćanice vrlo loš i da se predmetni vodozahvat isključuje kao izvorište pitke vode.

„Ovo je prvi korak u ostvarivanju mogućnosti da se vaši objekti legalizuju. Mi ćemo sada pokrenuti procedure da se dio te sporne odluke stavi van snage i očekujemo da sve bude završeno u narednih dva do tri mjeseca,“ pojasnio je načelnik Hadžibajrić građanima. „Morate znati da je Općina Stari Grad u saradnji sa ostalim nadležnim institucijama ozbiljno pristupila ovom problemu i da smo intenzivno radili na tome prethodnih mjeseci jer smo svjesni vaših potreba,“ dodao je načelnik Hadžibajrić.

Adis Hadžović, pomoćnik načelnika za investicije i komunalne poslove i Amela Kulaglić-Herco pomoćnica načelnika za urbanizam odgovarali su na pitanja građana. S obzirom da se na rješavanje ovog problema čekalo od 1997. godine, građani su imali brojna pitanja, od toga šta će biti sa onima koji su ranije odbijeni u postupku legalizacije do toga da li će nasljednici bivših boraca Armije RBiH moći ostvariti pogodnosti. Kako je pojasnila pomoćnica načelnika Kulaglić-Herco svi zahtjevi koji su ranije bili odbijeni iz objektivnih razloga, ponovo će se rješavati kroz novi postupak legalizacije. Što se tiče imovine bivših boraca, njihovi nasljednici bit će oslobođeni plaćanja (200m2) ukoliko prvi put rješavaju stambeno pitanje.

Još jednom pokazalo se da je ovakav način komunikacije sa građanima itekako koristan jer se u direktnom razgovoru rješavaju sva njihova pitanja. Ono što je građane najviše zanimalo je kada će biti pokrenut novi postupak legalizacije. Iako o tome ne odlučuje lokalna zajednica, Adela Plakalo, po ovlaštenju pomoćnica načelnika za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar i stambene poslove, dala je pojašnjenje:“Posljednji postupak legalizacije bio je 2016. godine. Po neslužbenim informacijama kojima Općina raspolaže, nova legalizacija trebala bi biti sljedeće godine,“kazala je Plakalo.

Nadležne službe su se stavile na raspolaganje građanima da u bilo kojem vremenu mogu doći i provjeriti da li se njihov objekat nalazi u vodozaštitnoj zoni i je li obuhvaćen odlukom iz 1997. godine.

Na Zboru se govorilo i o mogućnosti legalizacije objekata u Škaljinom sokaku. Građanima je pojašnjeno da je Općina Stari Grad i po tom pitanju već poduzela korake, te da je Služba za urbanizam zatražila od Zavoda za planiranje smjernice u kojem pravcu je potrebno ići da bi se izmijenio plan u pogledu stabilnosti terena i eventualne legalizacije i tih objekata.

Zboru građana na Mošćanici prisustvovali su i sekretarka organa državne službe mr Alma Destanović, pomoćnica načelnika za privredu Aldiana Kavazović, pomoćnica načelnika za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica Selma Velić, pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Safija Šehović i pomoćnica načelnika za odnose s javnošću Almedina Porča.