Pogledajte ulicu Rogina nakon sanacije

Završena je sanacija dijela ulice Rogina u dužini oko 220 metara. Sanirana je dionica od spoja sa ulicom Grličića brdo do spoja sa ulicom Sedrenik. Ovo je vrlo bitan projekat za građane mjesnih zajednicea Sumbuluša i Sedrenik jer je njime zatvorena jedna cjelina koja je uključivala obnovu ulica Vinograd i Rogina, te Bakije sokak koja se upravo radi i bit će završena prije zime.

Sve tri ulice nalaze se u neposrednoj blizini, veoma su prometne i koristi ih veliki broj građana ove dvije mjesne zajednice. Radi se o lokalnim cestama s velikim nagibom, tako da će njihova sanacija uveliko olakšati kretanje, kako pješacima tako i automobilima.

Ovi radovi dio su zajedničkog projekta Općine Stari Grad i Direkcije za ceste Kantona Sarajevo.

Za radove u ulicama Rogina, Vinograd, Bakije sokak i Bijela česma koja je već sanirana izdvojeno je oko 444.000 konvertibilnih maraka.