Načelnik Hadžibajrić: Stvorili smo preduslove za legalizaciju stotina objekata u donjem vodotoku Mošćanice

U donjem vodotoku rijeke Mošćanice skoro 500 domaćinstava godinama čeka na legalizaciju svojih objekata koja nije moguća zbog Odluke o zaštiti planinskih izvora vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice, donesene 1997. godine.

Ta odluka je izvorište i dio otvorenog toka Mošćanice proglasila vodnim resursima. Zapravo, radi se o dva vodozahvata, a drugi je tzv ratni vodozahvat koji je služio za snabdijevanje grada vodom u ratnim uslovima. Međutim, okolnosti su se od tada znatno promijenile, a postojanje vodozaštitne zone za ovaj zahvat potpuno je nesvrsishodno zbog zagađenosti vode. Građani su tako postali taoci neprovodive odluke, a potpuno shodno vremenu i razvoju grada, naselje se širilo i gradili novi objekti.

S obzirom na ove neusklađenosti, a cijeneći potrebe građana, općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić sa direktorom Zavoda za planiranje i razvoj KS Hamdijom Efendićem razmotrio je korake koje je potrebno poduzeti, te je dogovorena izrada Elaborata koji će utvrditi stvarno stanje na terenu, kao i realnu potrebu da vodotok i dalje ostane zaštićena zona. Nekoliko mjeseci se aktivno radilo na ovom predmetu, a Elaborat je konačno ugledao svjetlo dana.

 

Urađen prvi Elaborat zaštite otvorenog vodotoka Mošćanice

Prezentacija prvog ikad urađenog Elaborata zaštite otvorenog vodotoka Mošćanice održana je u prostorijama Općine Stari Grad, a pored načelnika Hadžibajrića i njegovih saradnika prisustvovali su i Hamdija Efendić direktor Zavoda za planiranje razvoja KS sa saradnicima i Asim Ajanović u ime Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.

Potpuno očekivano, Elaborat je potvrdio da je kvaliteta vode Mošćanice vrlo loša i da se predmetni vodozahvat isključuje kao izvorište pitke vode, te samim tim i postojanje vodozaštitne zone za ovaj zahvat postaje nesvrsishodno.

„Stvorili smo preduslove za legalizaciju stotina objekata naših građana u donjem vodotoku Mošćanice koji su nam se godinama obraćali sa takvim zahtjevima. Legalizacija nije bila moguća zbog odluke iz 1997. godine. Elaborat je prvi korak koji nam je pokazao da nema potrebe za vodozaštitnom zonom,“ kazao je načelnik Hadžibajrić. „Sada imamo osnova da obećamo građanima da ćemo riješiti njihove probleme i legalizovati objekte. U ovaj projekat smo uključili i Zavod za planiranje KS, te Ministarstvo prostornog uređenja i svi se slažemo da je potrebna izmjena odluke, a iz Ministarstva smo dobili obećanja da će taj zahtjev uputiti prema Vladi i Skupštini KS,“ dodao je načelnik Hadžibajrić.

Istog mišljenja je i direktor Zavoda za planiranje Hamdija Efendić. „Mi smo i očekivali da će elaborat pokazati ovo što je pokazao. Otvoreni vodotok Mošćanice ne može biti resurs za vodosnabdijevanje Sarajeva. Treba provesti sve procedure kako bi se ispoštovao zakon i promijenila odluka iz 1997. godine za zaštitu padinskih izvorišta. Što se tiče samog izvora Mošćanice, on treba biti i dalje zaštićen,“ izjavio je Efendić. Zavod za planiranje razvoja KS je inače, kroz prostorni plan Kantona u tekstualnom dijelu, naveo da se po okončanju procedure svi objekti u ovom dijelu mogu legalizovati.

Asimu Ajanoviću iz Ministarstva prostornog uređenja ova problematika je bliska jer je i sam radio u Zavodu za planiranje te se susretao sa zahtjevima građana.

„Opština ima enorman broj zahtjeva za legalizaciju, ljudi su za ovih 25 godina tu živjeli, stvarali i sada imaju ograničenje zbog te odluke. To treba modifikovati u smislu da se vodotok zaštiti u mjeri koja dozvoljava građanstvu da može normalno živjeti. Podržavamo ideju da se zaštiti izvorište, a oslobodi otvoreni tok,“ izjavio je Ajanović.

Na zahtjev Općžine Stari Grad Elaborat zaštite otvorenog vodotoka Mošćanice uradila je firma ES Hydrotechnics d.o.o. Sarajevo ovlaštena za projektovanje, inžinjering, konsalting i nadzor. Izradu Elaborata finansirala je Općina Stari Grad Sarajevo.