Završena sanacija ulice Hadžijska ravan

Na Mošćanici je završena sanacija makadamskog dijela ulice Hadžijska ravan, u dužini od 80 metara.

„Inicijativu za ove radove su prošle godine dali stanovnici, s obzirom da se radilo o vrlo lošem, makadamskom putu, koji koristi veliki broj građana, među njima i invalidna lica. Projekat je planiran programom rada za ovu godinu i osigurana su budžetska sredstva,“ pojasnili su iz nadležne Službe za investicije i komunalne poslove.

Za izvođenje radova bila je zadužena firma “OXA”d.o.o. iz Sarajeva.