Radovi u Sedrenik čikmi: Asfaltirano oko 300 metara makadamskog dijela

U sklopu sanacije ulice Sedrenik čikma završeno je asfaltiranje makadamskog dijela osnovnog putnog pravca Sedrenik čikma. Ukupno je postavljeno oko 300 metara novog asfalta. Ovdje se radi o kompleksnom projektu s obzirom da je na dijelu ulice asfalt, dio je makadamski, a problem su i vodovodne cijevi.

Kako su pojasnili iz nadležne Službe za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad, preostalo je da se sanira dio ulice koji predstavlja ulaz u Sedrenik čikmu iz ulice Sedrenik u dužini od 80 metara. „Na ovom dijelu veću duži vremenski period imamo problem sa vodovodnim cijevima. Naime, potrebno je da nadležno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ izvrši izmiještanje vodovodnih cijevi iz privatnog posjeda u 'trup' ceste. U više navrata smo se obraćali nadležnom preduzeću jer od njih zavisi kada ćemo pristupiti sanaciji ovog dijela ulice,“ izjavio je Adis Hadžović, pomoćnik načelnika za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad. On je potvrdio da će nadležna služba nastaviti vršiti pritisak na preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ kako bi se ovi radovi što prije nastavili i projekat završio prije početka zime i novih padavina.

Izvođač radova na sanaciji ulice Sedrenik čikma je firma 'OXA' d.o.o.