Prijem stranaka na otvorenom na Sedreniku: Građani saglasni u jednom - ovo je pun pogodak

Ispred osnovne škole na Sedreniku, sagrađene 2011. godine, u čiju gradnju je uloženo oko 3,6 miliona konvertibilnih maraka, danas je održan općinski „Prijem stranaka na otvorenom“ za stanovnike ove mjesne zajednice.

Odziv građana bio je iznad očekivanog, tako da je prijem zahtjeva počeo i prije najavljenog termina u 14,00 sati. Od asfaltiranja ulica, rješavanja statusa boraca, pitanja harmonizacije, pa do nepropisnog odlaganja smeća – sve su to teme zbog kojih su se danas obraćali građani Sedrenika. Pomoćnici načelnika sa svojim saradnicima i danas su se stavili u službu građana i nastojali riješiti što više pitanja na licu mjesta, ili uputiti stranke na nadležne institucije i preduzeća.

Ono u čemu su svi građani i danas bili saglasni je činjenica da je ovakva vrsta komunikacije sa njima pun pogodak, te je gotovo svaki razgovor počeo na taj način.

“Prijem građana Sedrenika na otvorenom je odlična ideja, ne može biti bolje, jer ne mogu doći u Općinu. Došla sam riješiti problem sa harmonizacijom i zemljištem u ulici Rogina gdje živim, a zbog te situacije sa koronom nije moguće održati ostavinsku raspravu,“ispričala je Zafa Tutić.

Esad Čolić je došao zbog problema sa ležećim policajacima u svojoj ulici. „Ležeći policajci su postavljeni ispred moje kuće i kada naiđe kamion cijela kuća mi se trese. Došao sam vidjeti sa službama šta se može učiniti  po tom pitanju,“ ispričao je Esad.

I danas su se službe suočile sa zahtjevima koji nisu u nadležnosti općine, poput odvoza smeća. Jedan od takvih zahtjeva iznio je i Meho Husić. „Došao sam direktno Općini prijaviti nekoliko problema, a među njima i nepropisno odlaganje smeća u mojoj ulici Sedrenik čikma. Borac sam i 70% invalid, rođen na Vratniku, dok mi je otac sa Sedrenika gdje sam sada i ja. Općina je prije, ali i poslije rata nastojala riješiti probleme građana, a ovakvi prijemi su odlična stvar,“ ispričao je Meho.

Nakon što je ispunila zahtjev za prijem i ispričala zbog čega je došla na današnji „Prijem stranaka na otvorenom“ Saida Husić je upućena u Službu za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu. „Moj muž, Hazim Husić, nekadašnji borac 105. brigade, na liniji je bio čak do maja 1996. godine, a preminuo je prošle godine. Za sve te godine provedene nije dobio ništa, nadam se da će Općina Stari Grad sada imati sluha i pomoći mi,“ ispričala je Saida. Dodala je da se rodila na malom Sedreniku, i da pamti vrijeme kada su u ovom naselju ulice bile  kaldrmisane, za razliku od današnjih asfaltiranih i uređenih saobraćajnica.

Emina Čelik je jedna od onih koja je zadovoljna radom Općine Stari Grad, a iznijela je i pohvale na način rada sekretara mjesne zajednice Sedrenik Jasne Podrug.  „Zahvaljujem načelniku Hadžibajriću što je uputio svoje službe ovdje kod nas. Došla sam da tražim pomoć, doplatu za kupovinu slušnog aparata. Ja sam invalid i snalazim se na razne načine. Puno mi pomaže i naša sekretarka mjesne zajednice Jasna, ona me uvijek uputi gdje trebam otići, tražiti pomoć, uvijek nam je na usluzi,“ ispričala  je Emina.

A, šta je sve urađeno na Sedreniku...

Na Sedreniku se trenutno izvode radovi na sanaciji ulice Rogina i dijelova ulice Sedrenik čikma. Pored toga, značajna su ulaganja u putnu infrastrukturu ove mjesne zajednice u prethodnim godinama. Jedna od većih investicija bila je ulica Alije Nametka gdje je zamijenjena kanalizaciona mreža i postavljen novi asfalt, a u ulicu Sedrenik (od mezarja Bakija do raskrsnice za Barice) zamijenjena je vodovodna mreža i postavljen novi asfalt. Osim toga, sanirane su ulice Prvi bataljon, Osmana Nakaša, Fazilin sokak, Zmajevac (duže od 1,5 km), makadamski dio ulice Sedrenik mali, put prema Parku šume prijateljstva itd. Urađena je i nova kaldrma u ulici Grličića brdo, a za više rekreativnih aktivnosti građanima je sagrađeno dječije igralište u ulici Brdovita, dok je Općina učestvovala i u projektu izgradnje Parka šume prijateljstva na Grdonju.

No, građani smatraju da ima prostora za unapređenje saradnje sa lokalnom zajednicom, te su danas iznosili i prijedloge novih projekata koji bi mogli biti uvršteni u budžete narednih godina.