Tamponiranje i priprema za asfaltiranje ulice Rogina

Napreduje projekat sanacije dijela ulice Rogina koja se nalazi na području mjesne zajednice Sedrenik.

U nadležnoj Službi za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad kazali su da je izvršeno uklanjanje starog asfalta, polaganje novih ivičnjaka, te izrada drenaže za odvodnju oborinskih voda: „Sada smo u fazi tamponiranja terena i pripreme za asfaltiranje oko 220 metara ulice Rogina, dionica od spoja sa ulicom Grličića brdo do spoja sa ulicom Sedrenik“, dodali su u Službi. Ovo je vrlo bitan projekat za mjesne zajednice Sumbuluša i Sedrenik jer je prethodno saniran i dio ulice Vinograd, a nakon dijela Rogine ulice, planirana je i sanacija dijelova ulice Bakije sokak.

Sve tri ulice nalaze se u neposrednoj blizini, veoma su prometne i koristi ih veliki broj građana ove dvije mjesne zajednice. Radi se o lokalnim cestama s velikim nagibom, tako da će njihova sanacija uveliko olakšati kretanje, kako pješacima tako i automobilima.

Za radove u ulicama Rogina, Vinograd, Bakije sokak i Bijela česma koja je već sanirana izdvojeno je oko 444.000 konvertibilnih maraka zajedničkih sredstava Općine Stari Grad i Direkcije za puteve Kantona Sarajevo. Izvođač na svim projektima je konzorcij 'ADO - TRANS' iz Visokog i 'DEMUS' iz Sarajeva.