Obavijest građanima o odvozu kabastog otpada

Image

Obavještavaju se građani općine Stari Grad Sarajevo da će nadležno preduzeće KJKP”Rad” vršiti odvoz kabastog otpada. Građani svoj kabasti otpad mogu iznijeti 3. i 4. oktobra, 2020. godine (subota i nedjelja), a u toku radne sedmice firma KJKP "RAD" izvršit će prikupljanje i odvoz istog. U nastavku pogledajte lokacije na koje možete odložiti kabasti otpad:

 

 1. MZ Babića bašča:

Raskrsnica ulice: Megara-Maguda-Džemala Čećila

 1. MZ Baščaršija:

Edhema Mulabdića do br. 9, Mula Mustafe Bašeskije do br. 18, parking KJKP "Rad" kod Hotela Europa, Tekija čikma, Telali (okretnica), Velika avlija i preko puta Restorana "Bazeni" (stara cesta)

 1. Bistrik:

Bistrička stanica, Isovića sokak

 1. Ferhadija:

Ferhadija br. 9, Pehlivanuša br. 3, raskrsnica ulica: Zelene beretke-Gimnazijska

 1. MZ Hrid-Jarčedoli:

Hošin brijeg (izlaz na tranzit), Popov gaj-Jarčedoli, Pogledine br. 1

 1. MZ Kovači:

Džinina (kod MZ), Prijepoljčeva iza br. 20, Kovači (kod kontejnera)

 1. MZ Logavina:

Muse Ćazima Ćatića do br. 15, raskrsnica Vrbanjuša-Čadordžina, Logavina (preko puta mesnice), raskrsnica Čemerlina-Hrgića, raskrsnica Sagardžije-Čemerlina i Vrbanjuša (plato kod posluge)

 1. MZ Mahmutovac:

Kamenica do broja 25, Paje (kod kombi stanice), Sulejmana Zolja do broja 13

 1. MZ Medrese:

Mihrivode (plato), raskrsnica Safet bega Bašagića-Mihrivode, raskrsnica Safvet-bega Bašagića- Medrese, Savfet-bega Bašagića br. 58

 1. MZ Mjedenica:

Hamdije Kreševljakovića preko puta br. 94, Mjedenica preko puta br. 37, preko puta Jevrejske općine do br. 74

 1. MZ Mošćanica:

Brusulje do br. 40, Faletići (okretaljka), Hladivode do br. 31, Zmajevac (kod kasarne), kod vodovoda Hladivode, Obhodža (kod firme Hazarton), Sarajevskih gazija br. 11 i kombi stanica Hladivode

 1. MZ Sedrenik:

Raskrsnica Rogina-Sedrenik, Sedrenik do br. 81, Sedrenik (kod pilane)

 1. MZ Sumbuluša:

Ploče (kod hajfiša), Rogina (kod hajfiša)

 1. MZ Širokača:

Bostarići do br. 46, Hadžiabdinica do br. 1, kod sportskog društva "Širokača", Komatin (okretnica), Nadlipe do br. 1, Tranzit kod tunela, Za beglukom preko puta br. 45

 1. MZ Toka-Džeka:

Boguševac do br. 2, Mala Berkuša kod br. 37, pod mostom na Bistriku, Terezija (kod korpe)

 1. MZ Vratnik:

Mustafe Dovadžije do br. 17, Višegradska kapija i Žuta tabija