Ispunjen još jedan zahtjev građana: Asfaltiran makadamski put na Mošćanici

Stanovnici ulice Višegradska kapija, od broja 45 do 51, tražili su od svoje lokalne zajednice asfaltiranje ulice koja je jedini prilaz njihovim kućama. Sedam domaćinstava iz ove ulice do sada je imalo makadamski prilaz, te su u više navrata tražili poboljšanje infrastrukture u njihovoj ulici. Zahtjev su iznosili i prošle godine tokom redovnih sastanaka općinskog načelnika i administracije koji se održavaju sa građanima mjesnih zajednica, te je isti uvršten u program rada za ovu godinu i planirana su budžetska sredstva.

Ovdje se radi o ulici koja se spaja sa regionalnim putem Dariva-Hreša R447 gdje je također urađena sanacija i radovi završeni početkom septembra. Odmah potom, pristupilo se izvođenju radova na sanaciji dijela ulice Višegradska kapija od broja 45 do 51 dužine oko 160 metara čime je ispunjen zahtjev ovih stanovnika, te poboljšani uslovi putne komunikacije.

U 2019. godini je skoro milion konvertibilnih maraka uloženo u projekte koji su realizovani u najvećoj starogradskoj mjesnoj zajednici – Mošćanici, u 2019. godini. Bili su to uglavnom projekti iz oblasti infrastrukture, ali i sanacija stambenih jedinica socijalno ugroženih. Sanirane su i asfaltirane ulice Zmajevac, Hadžijska ravan, Aganovića sokak, Brusulje, Škaljin sokak kod br 68, Hladivode i Nova Baruthana. Za sanaciju stambenih jedinica i nabavku građevinskog materijala socijalno ugroženim porodicama na Mošćanici, prošle godine izdvojeno je skoro 20.000 KM.

Početkom ovog mjeseca završena je rekonstrukcija dionice regionalnog puta Dariva-Hreša R447 koji je od velikog značaja za stanovnike Mošćanice, Gazijinog Hana, Faletića, Baruthane, Nove Baruthane, Hladivoda, Brusulja i drugih naselja koja broje više od 1.500 domaćinstava. Projekat je koštao više od 320.000 KM, a finansirali su ga Općina Stari Grad Sarajevo i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo.