Asfaltiran dio ulice Halilbašića i sanirani trotoari, danas nastavak

Ulica Halilbašića na Kovačima ubrzo će biti u potpunosti asfaltirana, a i autentični kaldrmisani trotoari su sanirani i vraća im se stari novi sjaj.

„Zbog nemogućnosti pristupa mašina jednom dijelu ulice Halilbašića, a i problema sa drenažom, u dužini od oko 70 metara izvršeno je ručno asfaltiranje. Već danas nastavljamo sa asfaltiranjem preostalih 150 metara. Nadamo se da će nas vrijeme poslužiti, a u slučaju padavina asfaltirat će se pola dionice uz nivelisanje šahtova i slivnika. Prethodno je sanirano više od 100 metara kaldrmisanih trotoara“, detaljno su pojasnili u Službi za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad. Projekat je iskoristio i telekom operater koji je izvršio zamjenu svojih kablova, dok je KJKP 'ViK' uradio pročišćavanje svojih šahtova.

Radovi u ovoj ulici su dio velikog projekta Općine Stari Grad i Direkcije za puteve Kantona Sarajevo koji obuhvata sanaciju još 11 ulica u Starom Gradu za šta je planirano više od 1,4 miliona KM, a veći dio tih ulica je saniran. Konzorciju 'OXA' – 'DEMUS' iz Sarajeva je nakon sanacije ulica Očaktanum i Mišćina, preostala još samo sanacija ulice Halilbašića. Vrijednost radova sve tri ulice je oko 354.000 KM.