Sutra 'Prijem stranaka na otvorenom' za stanovnike MZ Medrese

Image

'Prijem stranaka na otvorenom', Općina Stari Grad sutra 16. septembra organizuje za građane mjesne zajednice Medrese, a održat će se na igralištu „Bijela bašča“.

Naime, usljed pandemije korona virusa i preventivnih mjera na zaštiti građana i uposlenika Općine, još od sredine marta na snazi je mjera ograničenog prijema stranaka u općinskim službama. Kako bi se građanima omogućilo rješavanje tekućih pitanja, a da pritom niko ne bude doveden u opasnost od mogućeg širenja zaraze, Općina je odlučila organizovati prijeme stranaka na otvorenom.

Pomoćnici načelnika i rukovodioci službi sa svojim najbližim saradnicima odgovarat će na sva vaša pitanja i teme koje vi odredite. Svaki građanin imat će priliku da dobije odgovor na svoje pitanje, a ukoliko se bude radilo o složenijoj problematici službe imaju rok od 24-48 sati da pismeno odgovore na upit.Fizička distanca i nošenje maski su obavezni, a na svakom stolu će biti i dezinfekciono sredstvo, te rezervne maske.

Prijem za građane mjesne zajednice Medrese održat će se na multifunkcionalnom terenu “Bijela bašča” na Mihrivodama (ulica Mihrivode, spoj sa ulicom Ispod Budakovića) od 09:00 do 11:00,

Odgovore na upite građana pružat će sljedeće službe:

Služba za urbanizam, Služba za investicije i komunalne poslove, Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar i stambene poslove, Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, Služba za privredu, Služba za obrazovanje, kulturu i sport, Služba civine zaštite, Služba za opću upravu i inspekcijske poslove, Služba za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica.