U ponedjeljak na Bistriku prijem stranaka na otvorenom

Image

'Prijem stranaka na otvorenom', Općina Stari Grad u ponedjeljak, 14. septembra, od 09:00 do 11:00, organizuje za građane mjesne zajednice Bistrik.

Naime, usljed pandemije korona virusa i preventivnih mjera na zaštiti građana i uposlenika Općine, još od sredine marta na snazi je mjera ograničenog prijema stranaka u općinskim službama. Kako bi se građanima omogućilo rješavanje tekućih pitanja, a da pritom niko ne bude doveden u opasnost od mogućeg širenja zaraze, Općina je odlučila organizovati prijeme stranaka na otvorenom.

Pomoćnici načelnika i rukovodioci službi sa svojim najbližim saradnicima odgovarat će na sva vaša pitanja i teme koje vi odredite. Svaki građanin imat će priliku da dobije odgovor na svoje pitanje, a ukoliko se bude radilo o složenijoj problematici službe imaju rok od 24-48 sati da pismeno odgovore na upit.

Fizička distanca i nošenje maski su obavezni, a na svakom stolu će biti i dezinfekciono sredstvo, te rezervne maske.

Prijem za građane mjesne zajednice Bistrik planiran je za ponedjeljak, 14. septembra,  od 09,00 do 11,00, ispred prostorija Mjesne zajednice Bistrik ulica Bakarevića 9.

Odgovore na upite građana pružat će sljedeće službe:

Služba za urbanizam, Služba za investicije i komunalne poslove, Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar i stambene poslove, Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, Služba za privredu, Služba za obrazovanje, kulturu i sport, Služba civine zaštite, Služba za opću upravu i inspekcijske poslove, Služba za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica.