Rogina ulica: U toku polaganje ivičnjaka

U ulici Rogina koja se nalazi u mjesnoj zajednici Sumbuluša u toku su radovi na polaganju ivičnjaka, a prethodno je završena drenaža za odvodnju oborinskih voda.

Inače radi se o sanaciji jedanaeste ulice po redu iz zajedničkog projekta Općine Stari Grad i Direkcije za ceste Kantona Sarajevo. Sanira se dio ulice Rogina (dionica od spoja sa ulicom Grličića brdo do spoja sa ulicom Sedrenik) u dužini od oko 220 metara.

Iz Službe za investicije i komunalne poslove potvrdili su da će nakon postavljanja ivičnjaka biti urađena krajnja priprema tampona, a potom i asfaltiranje.

Prethodno je u ovoj mjesnoj zajednici saniran i dio ulice Vinograd, a nakon Rogine ulice planirana je i sanacija dijelova ulice Bakije sokak. Sve tri ulice nalaze se u neposrednoj blizini, veoma su prometne i koristi ih veliki broj građana. Radi se o lokalnim cestama s velikim nagibom, tako da će njihova sanacija uveliko olakšati kretanje, kako pješacima tako i automobilima.

Vrijednost radova u ulicama Rogina, Vinograd, Bakije sokak i Bijela česma je oko 444.000 konvertibilnih maraka. Radove izvodi konzorcij 'ADO - TRANS' iz Visokog i 'DEMUS' iz Sarajeva.