Ulica Halilbašića: Ručna sanacija kaldrmisanih trotoara

Projekat sanacije 220 metara ulice Halilbašića na Kovačima ubrzo ulazi u svoju završnu fazu i finalno asfaltiranje.

Po informacijama Službe za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad izvršeno je uklanjanje starog i dotrajalog asfalta cijelom dionicom. Projekat je iskoristio i telekom operater koji je izvršio zamjenu svojih kablova, dok je KJKP 'ViK' uradio pročišćavanje svojih šahtova. „Da bi sačuvali autentičnost ove starogradske ulice, uradit će se ponovo kaldrmisani trotoari, s obzirom da su prethodni bili oštećeni i uklonjeni su zajedno sa starim asfaltom i ivičnjacima. Ti radovi se rade ručno i zahtijevaju duži vremenski period“, pojasnili su u Službi, te dodali da se po sanaciji trotoara počinje sa asfaltiranjem ulice zajedno sa nivelisanjem šahtova, s obzirom da je već urađeno tamponiranje i priprema terena.

Radovi u ovoj ulici su dio velikog projekta Općine Stari Grad i Direkcije za puteve Kantona Sarajevo koji obuhvata sanaciju još 11 ulica u Starom Gradu za šta je planirano više od 1,4 miliona KM, a veći dio tih ulica je saniran. Konzorciju 'OXA' – 'DEMUS' iz Sarajeva je nakon sanacije ulica Očaktanum i Mišćina, preostala još samo sanacija ulice Halilbašića. Vrijednost radova sve tri ulice je oko 354.000 KM.