Priprema za asfaltiranje dijelova ulice Sedrenik čikma

Napreduje projekat sanacije tri prilazna kraka ulice Sedrenik čikma. Ulica će dobiti oko 320 metara novog asfalta, što će zasigurno mnogo značiti stanovnicima, ali i posjetiocima ove ulice.

U Službi za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad potvrđuju da je izvršen napredak na prve dvije dionice puta: „Nakon pripremnih radova mašinskog uklanjanja starog i dotrajalog asfalta, te rješvanja problema odvodnje na pojedinim dijelovima, vrši se priprema za tamponiranje, a potom i asfaltiranje“, pojasnili su u Službi. Projekat se odvija etapno, treća dionica će pričekati okončanje radova na prve dvije dionice.

Izvođač radova je firma 'OXA', a radove sa oko 63.000 konvertibilnih maraka u potpunosti finansira Općina Stari Grad iz svog budžeta za tekuću godinu.