Kultura

Kultura

 

Značajni objekti kulture na području Općine

Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, rijetka je kulturna institucija i u evropskim razmjerama koja se istoveremeno bavi čuvanjem i prezentacijom bogate građe iz dvije grandiozne umjetničke oblasti – književnosti i pozorišne umjetnosti.


 

Nalazi se u ulici Sime Milutinovića Sarajlije broj 7, u centru Općine Stari Grad, i smješten je u staroj srpskoj kući koja datira iz sredine XIX vijeka. Bila je u vlasništvu porodice Skarić, a kasnije porodice Despić. Privlačnost ovog objekta u mnogome je uvećana postojanjem dvorišta (atrija) sa vrtom i fontanom koje je pogodno za održavanje književnih, pozorišnih i muzičkih manifestacija. Zgrada je spomenik kulture prve kategorije.
1992. godine otvoren je vlastiti izložbeni prostor u prizemlju zgrade Muzeja, i od tada Muzej svoje i gostujuće izložbe postavlja u tom velelepnom izložbenom prostoru (Galerija Mak).

Muzej Sarajeva, koristi 6 objekata u svom radu i to:

 

 1. Svrzina kuća,
 2. Stara sinagoga – Muzej Jevreja BiH,
 3. Brusa bezistan,
 4. Despića kuća,
 5. Muzej Sarajeva 1878-1918,
 6. Vila Koste Hermana

 

Svi objekti su depadansi Muzeja sa svojim stalnim postavkama izuzev objekta Vila Koste Hermana koja ovaj objekat koristi kao upravnu zgradu Muzeja.
 

Svrzina kuća  je isključivo izložbeni prostor i predstavlja stambenu arhikturu Osmanskog


 

perioda, tačnije s kraja XVIII i početka XIX stoljeća i kulturu življenja muslimanske porodice od tog perioda do početka XX stoljećDelete Tablea. Nalazi se u Glodžinoj ulici na broju 8.

 

 

Muzej Jevreja BiH – Stara sinagoga smješten je u najstarijoj sinagogi u BiH i prezentira kulturu Jevreja te njihov


 

doprinos ekonomskom razvoju naše zemlje; nauci, trgovini, zanatstvu, te stradanju ovog naroda u toku Drugog svjetskog rata.(ul Velika avlija bb).

       

 

 

 

 


 

Despića kuća je pripadala imućnoj, pravoslavnoj, porodici Despić koja ju je poklonila Gradu. Značaj kuće je u činjenici da su se u njoj odigravale prve pozorišne predstave, tako da se objekat smatra pretečom savremenog pozorišta. (ul.Despića 2)

 

 

 

 


 


Brusa bezistan je monumentalni objekat kojeg je 1551. godine izgradio Rustem paša, Veliki vezir Sulejmana veličanstvenog. Objekat je služio za prodaju svile koju je sam osnivač proizvodio u Bursi.(Baščaršija)

 

 

 

Bošnjački institut – Fondacija Adil Zulfikarpašić, - kulturno znanstvena institucija, čija je osnovna djelatnost promocija kulturnih i naučnih projekata o Bošnjacima i drugim narodima koji žive na ovim prostorima. (ul.Mula Mustafe Bašeskije 21)

 

 


 

Srpsko prosvjeno kulturno društvo «Prosvjeta» , je udruženje građana, obnovljeno 1993. godine. Djelatnost društva je organizovanje i podsticanje naučnog, umjetničkog i književnog rada, pomaganje učenika i studenata u školovanju. Društvo razvija saradnju sa srodnim društvima i institucijama u zemlji (narodima BiH) i inostranstvu. Organizuje izložbe, kulturne i zabavne manifestacije, kao i izdavanje stalne i povremene publikacije («Bosanska vila» - list za književnost, kulturu i društvena pitanja i «Almanah»).
Društvo djeluje u «Prosvjetnom» domu, ul. Sime Milutinovića Sarajlije br. 1.

 

 


 

Biblioteka franjevačkog samostana sv. Ante, temelji se na ostavštini profesora Franjevačke teologije koji su u njemu živjeli i radili. Fond ove biblioteke sadrži u najvećem dijelu teološku literaturu na različitim jezicima: latinski, talijanski, flamanski, najviše njemački i po neku knjigu na engleskom jeziku. U novije vrijeme ovdje su dodana neka beletristička izdanja iz različitih perioda.
Biblioteka ima 6000 naslova među kojima postoje i izdanja iz 17 stoljeća. Biblioteka je smještena u novo sagrađeni objekt koji se nalazi uz samostansku zgradu.

U samostanu sv. Ante na Bistriku djeluje i od biblioteke ima značajniju društvenu i kulturnu ulogu Mala galerija sv. Ante. U galeriji se održavaju likovne izložbe, promocije novoizašlih knjiga, okrugli stolovi, muzičke večeri, godišnje skupštine nekih udruženja i slično.

 

 

 


 

Galerija «Novi hram» nalazi se u ulici M.M.Bašeskije br. 38 u zgradi nekadašnje sinagoge, jedne od šest koliko ih je bilo u Sarajevu prije drugog svjetskog rata. Galerija, vlasništvo Jevrejske općine u Sarajevu osnovana je 1984. godine, a od 1997. Galerijom upravlja Jevrejsko kulturno i humanitarno društvo «La Benevolencija».

Galerija IPCMeđunarodni centar za mir, osnovna djelatnost Galerije, na kojoj se zasniva i cjelokupna programska aktivnost, je podržavanje projekata mladih umjetnika i organizovanje programa iz oblasti vizuelnog i video stvaralaštva, kako mladih tako i već afirmisanih stvaralaca. Galerija se nalazi u  ulici Luledžina bb.

Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine, osnovana 1946. godine, uredbom Vlade NR Bosne i Hercegovine. U današnjoj zgradi se nalazi od 1953. godine.
Umjetnička galerija BiH je muzej likovnih umjetnosti i u skladu sa Zakonom o

muzejskoj djelatnosti, dužna je da: prikuplja, štiti, čuva i izlaže djela iz likovnog naslijeđa Bosne i Hercegovine, da ih stručno obrađuje i javno publikuje rezultate svog rada. Programi iz međunarodne kulturne saradnje Bosne i Hercegovine realizuju se kroz djelatnost Galerije.
U Umjetničkoj galeriji BiH se nalaze:

 
 1. Zbirka bosanskohercegovačke umjetnosti;
 2. Zbirka ikona;
 3. Zbirka Hodler;
 4. Zbirka međunarodne umjetnosti;
 5. Zbirka fotografija.

Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u Bosni  i Hercegovini, djeluje od 1972. godine. To je jedina institucija ove vrste u našoj zemlji, koja ovoj kategoriji invalidnih lica omogućava pristup i korištenje kulturnih i znanstvenih tekovina čovječanstva (brajovo pismo, audio i digitalne tehnike i uvećani tisak). Knjižni fond koristi 1.150 slijepih korisnika. Nalazi se u ulici Avdage Šahinagića broj 14.

 JU Centar za kulturu «Sarajevo», osnovana je 1965. godine, kao jedan od 13 Domova  kulture, i nalazi se u Jelića ulici.
Centar za kulturu «Sarajevo» aktivno učestvuje u naporima društvene zajednice za kreativnim i kvalitetnim osmišljavanjem slobodnog vremena djece, mladih i građana, u neposrednoj saradnji sa Općinom, Gradom, školama, vrtićima, ustanovama za specijalno vaspitanje i obrazovanje, nevladinim i humanitarnim organizacijama, medijima, javnim, kulturnim i naučnim radnicima, pružajući mogućnost kreativnog stvaralačkog rada. Kroz segmente kulturnog i obrazovnog djelovanja preferira rad sa djecom i mladima, afirmiše njihovo stvaralaštvo, uvažavajući i ostale kategorije društva.

Dom kulture „Vratnik“

Općina je renovirala prostor 2008. godine, koji se nalazi u ulici Mustafe Dovadžije br 17. Okuplja djecu i omladinu sa mjesnog područja.Bavi se raznim oblicima umjetničkog i kreativnog stvaralaštva (muzika, moderni ples, balet, folklor). U sklopu doma djeluje internet centar „Mlade nage“, te obnovljeno kulturno-umjetničko društvo „Bratstvo“. Kud „Bratstvo“ broji 80 aktivnih članova uzrasta od 6 do 15 godina, podjeljenih u dvije folklorne grupe i jedu plesnu sekciju.

 Kulturno-umjetničko društvo «Baščaršija»

Kulturno-Umjetničko Društvo Baščaršija od 1994. godine nastavlja tradiciju «KUD Miljenko Cvitković» koje je osnovano 1947. godine. Svoje djelovanje i aktivnosti od 1964. godine obavlja u prostorijama Centra za kulturu u Ulici Jelića 1, koja se nalazi blizu Baščaršije, jezgru materijalne kulture Sarajeva. Stoga je 1994. godine, kao jedino društvo u Općini Stari Grad, uzelo karakteristično ime KUD "BAŠČARŠIJA".

Široka je lepeza djelovanja ovog društva tokom njegovog šesdesetogodišnjeg trajanja i uvijek uokvirena visokim umjetničkim dometima. Spadalo je i spada među najrazvijenija društva u Bosni i Hercegovini, pa prema tome i u Sarajevu.

KUD “Baščaršija” prezentuje svoje aktivnosti i rad u 11 sekcija. Glavni cilj i zadatak njihovih aktivnosti je očuvanje kulturno-historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine. 250 članova je podijeljeno po sljedećim sekcijama:

 

 • Folklorni Izvođački ansambl
 • Folklori Pripremni ansambl
 • Folklorni ansambl Veterani
 • Dječije folklorne sekcije
 • Izvođački narodni orkestar
 • Tamburaški orkestar
 • Pripremni narodni orkestar
 • Orkestar tradicionalnih instrumenata
 • Ženska vokalna grupa
 • Muška vokalna grupa
 • Vokalni solisti
   

 

KUD Baščaršija
Jelića 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel/Fax : 00 387 (33) 23 96 96
E-mail : kudbascarsija@bih.net.ba
Web : www.kudbascarsija.ba
Facebook: www.facebook.com/kudbascarsija
Youtube: www.youtube.com/user/kudbascarsija

 

KUD “Bratstvo” Sarajevo osnovano je 1921. godine pod nazivom Muslimansko kulturno-prosvjetno društvo “GAJRET”. Pod tim imenom je egzistiralo do 1926. godine, kada mijenja ime u Muslimansko kulturno-prosvjetno društvo “Bratstvo”, te pod tim imenom radi do 1956. godine, a zatim mijenja ime u Kulturno-umjetničko društvo “Bratstvo” Sarajevo pod kojim i danas egzistira.

U društvu su aktivno radile slijedeće sekcije:

Folklorna sekcija
Narodni orkestar
Tamburaška sekcija
Vokalna sekcija
Dramska sekcija
Recitatorska sekcija

Kroz društvo su prošli mnogi umjetnici koji su svoje prve korake napravili upravo u KUD “Bratstvo”. Najveće uspjehe društvo je imalo sa dramskom i vokalnom sekcijom. Glumica Amina Begović je svoju blistavu karijeru počela u KUD “Bratstvo”. Vokalni solisti kao što su: Hanka Paldum, Sejo Huseinbegović, Faruk Jažić, Hari Varešanović, Eldin Huseinbegović, Nađa Mrehić i mnogi drugi, svoje karijere su započeli upravo u KUD “Bratstvo”. Poznati harmonikaš i kompozitor Memsud Memso Mrehić je svoja najbolja ostvarenja uradio u društvu, gdje je mnogo godina svirao u narodnom orkestru. Najpoznatiji sazlija Muhamed Hamić Varešanović je svirao u KUD “Bratstvo”.

KUD “Bratstvo” je 1981. godine povodom 60 godina postojanja, kandidat za Šestoaprilsku nagradu grada Sarajeva. Društvo prekida svoj rad početkom 1992. godine, a ne radi sve do 2006. godine iz razloga što je dom kulture totalno uništen u ratu. Kako nisu postojali uslovi za obnovu rada, jer nije bilo prostora, ipak 2006. godine, g-din Mirsad Bjelan pokreće aktivnosti za ponovno aktiviranje društva.

Mustafe Dovadžije 7, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

KUD Šadrvan
Oblast/i djelovanja: Kultura i umjetnost
Adresa Hošin brijeg 61
Kontakt osoba i funkcija: Čajo Vedad, predsjednik Upravnog odbora
Mobitel: + 387 61 213 538
Telefon: + 387 33 533 714
Fax + 387 33 533 714
E-mail: Kud_sadrvan@hotmail.com
Godina osnivanja 2005
Misija organizacije: Očuvanje nematerijalne kulturne baštine

 

Kulturno-umjetničko društvo «Biseri sevdaha» je amatersko središte u kojem se odvija širok dijapazon umjetničkih izraza počevši od literarnih, plesnih, muzičkih i svih drugih za koje djeca i omladina imaju afiniteta.
Društvo okuplja oko 180 članova:

 • folklorna sekcija - A – ansambl
 • izvođački, pripremni – B – ansambl
 • dječiji – C – ansambl
 • narodni orkestar
 • plesna sekcija
 • horska sekcija
 • solisti pjevači
 • literarna sekcija

 

Rad u Društvu je volonterski, gdje su uključeni 3 koreografa, pedagog i socijalni radnik, koji prate odgojni i socijalni aspekt rada Društva.
Društvo djeluje u adaptiranom Domu kulture «Logavina».

Posljednje vijesti

Vidi sve
03
Jul

Asfaltira se ulica Bajramuša

U mjesnoj zajednici Hrid - Jarčedoli počelo je asfaltiranje ulice Bajramuša, koja je na...

03
Jul

Okončani radovi na vodovodnim instalacijama u ulici Hasana Kaimije, slijedi priprema za asfaltiranje

U ulici Hasana Kaimije u završeni su radovi na vodovodnim instalacijama, tako da je već ...