Obrazovanje

Obrazovanje

 

Cilj obrazovanja proističe iz općeprihvaćenih, univerzalnih vrijednosti demokratskog društva utemeljenih na posebnostima nacionalnog, povijesnog, kulturnog i vjerskog nasljeđa naroda i nacionalnih manjina koji žive na području Bosne i Hercegovine.
Svrha odgoja i obrazovanja u savremenom društvu je poticanje i ostvarivanje povoljnih prilika za razvoj ljudskog bića tokom čitavog života, a čiji je smisao cjelovito osobno sudjelovanje u intelektualnom, osjećajnom, tjelesnom, moralnom i duhovnom djelovanju koje upućuje na ostvarivanje visoke kvalitete života. Obrazovanje ima svrhu da kroz optimalni tjelesni, moralni i društveni razvoj pojedinca, u skladu s njegovim mogućnostima i sposobnostima doprinese stvaranju društva utemeljenog na vladavini zakona i poštovanju ljudskih prava, doprinese njegovom razvoju i osiguranju boljeg životnog standarda.
Služba za obrazovanje, kulturu i sport prati rad osnovnih škola, analizira uspjeh u učenju i vladanju učenika/učenica i predlaže osnivaču mjere za unapređenje odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama na osnovu:

 

• praćenja i podsticanja realizacije godišnjih programa rada,
• razmatranja izvještaja osnovnih škola o radu i uvjetima rada,
• razmatranja izvještaja Prosvjetno-pedagoškog zavoda o radu i uvjetima rada u školama na području općine,
• razmatranja izvještaja Prosvjetno-pedagoškog zavoda o testiranju znanja učenika/učenica, rezultatima takmičenja i smotri i nastupa učenika/učenica škola.
• ostvaruje saradnju s direktorima/direktoricama škola na području općine,
• ostvaruje saradnju s roditeljima učenika/učenica škola na području općine,
• koordinira saradnju među školama na svom području,
• sumira i izrađuje izvještaje o radu i uvjetima rada škola,
• predlaže i utvrđuje mjere za unapređenje odgojno-obrazovnog rada u školama na području općine i stara se o njihovoj realizaciji,
• radi na poboljšanju prostornih i materijalnih uvjeta škola na svom području,
• vodi evidenciju djece dorasle za upis u školu i spiskove te djece dostavlja školama na svom području (problem u realizaciji ove aktivnosti predstavlja nepostojanje zakonske regulative, koja nalaže obavezno prijavljivanje djece u Općinu/Mjeanu zajednicu prebivališta roditelja),
• općinsko vijeće utvrđuje školsko područje uz saglasnost ministra/ministrice.
• u saradnji s Ministarstvom organizira takmičenja i smotre učenika/učenica u oblasti nastave i vannastavnih aktivnosti na općinskom nivou,
• organizira javne i kulturne manifestacije škola, posebno iz domena sporta, obrazovanja za demokratiju, ljudskih prava i prava djeteta.

Također Služba radi na poboljšanju prostornih i materijalnih uslova škola na području Starog Grada, pomaže u organizaciji i realizaciji javne i kulturne funkcije škola na području Grada, posebno iz domena sporta, obrazovanja za demokratiju, ljudskih prava i prava djeteta.
Rad Službe u narednom periodu, opredjeljivat će zadaci sadržani u zakonskim propisima iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta, koji polaze od potreba, specifičnosti i složenosti ovih oblasti, te oni zadaci koje svakodnevni život i konkretna praksa nameću.

Općina Stari Grad kroz različite vidove obezbjeđivanjem finansijskih sredstava pomaže odgojno-obrazovni proces. Navodimo samo neko značajne projekte koje Općina finansira u potpunosti ili paticipira iste, kako slijedi:

• nabavka udžbenika socijalno ugroženim učenicima osnovnih škola,
(prijave sa dokazima vrše se kod pedagoga škole)
• užine socijalno ugroženim učenicima osnovnih škola i štićenika Zavoda,
(prijave sa dokazima vrše se u kod pedagoga škole/zavoda)
• prevoz djece s posebnim potrebama u skladu s Zakonom,
(prijave sa dokazima vrše se u kod pedagoga škole/zavoda)
• participacija školama za učeničke ekskurzije,
(prijave sa dokazima vrše se u kod pedagoga škole/zavoda)
• Zakonom predviđena Općinska takmičenja učenika,
• takmičenje učenika nižih razreda u broju pročitanih knjiga pod motom “Knjiga je moj najbolji prijatelj”,
• nagrade učenicima generacije,
• opremanje biblioteka osnovnih škola,
• obezbjeđivanje sredstava za kupovinu školskog pribora učenicima prvih razreda osnovne škole kroz projekat „Sretni ti prvi koraci prvačiću“.
• Festival znanja - “Neum 2012” – takmičenja najuspješnjih učenika na nižim nivoima takmičenja,
 

Posljednje vijesti

Vidi sve
21
Aug

Asfaltira se kompletna Goloderica nakon više od 50 godina

Počelo je asfaltiranje ulice Goloderica na Širokači. Prvo se asfalt nanosi u jednom od ...

21
Aug

Općina izdvaja preko 300.000 KM za vodovodnu mrežu i asfaltiranje ulice Ispod Budakovića

Općina Stari Grad pokrenula je ove godine projekat rekonstrukcije vodovodne mreže u ulic...