Obrazovanje

Obrazovanje

 

Cilj obrazovanja proističe iz općeprihvaćenih, univerzalnih vrijednosti demokratskog društva utemeljenih na posebnostima nacionalnog, povijesnog, kulturnog i vjerskog nasljeđa naroda i nacionalnih manjina koji žive na području Bosne i Hercegovine.
Svrha odgoja i obrazovanja u savremenom društvu je poticanje i ostvarivanje povoljnih prilika za razvoj ljudskog bića tokom čitavog života, a čiji je smisao cjelovito osobno sudjelovanje u intelektualnom, osjećajnom, tjelesnom, moralnom i duhovnom djelovanju koje upućuje na ostvarivanje visoke kvalitete života. Obrazovanje ima svrhu da kroz optimalni tjelesni, moralni i društveni razvoj pojedinca, u skladu s njegovim mogućnostima i sposobnostima doprinese stvaranju društva utemeljenog na vladavini zakona i poštovanju ljudskih prava, doprinese njegovom razvoju i osiguranju boljeg životnog standarda.
Služba za obrazovanje, kulturu i sport prati rad osnovnih škola, analizira uspjeh u učenju i vladanju učenika/učenica i predlaže osnivaču mjere za unapređenje odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama na osnovu:

 

• praćenja i podsticanja realizacije godišnjih programa rada,
• razmatranja izvještaja osnovnih škola o radu i uvjetima rada,
• razmatranja izvještaja Prosvjetno-pedagoškog zavoda o radu i uvjetima rada u školama na području općine,
• razmatranja izvještaja Prosvjetno-pedagoškog zavoda o testiranju znanja učenika/učenica, rezultatima takmičenja i smotri i nastupa učenika/učenica škola.
• ostvaruje saradnju s direktorima/direktoricama škola na području općine,
• ostvaruje saradnju s roditeljima učenika/učenica škola na području općine,
• koordinira saradnju među školama na svom području,
• sumira i izrađuje izvještaje o radu i uvjetima rada škola,
• predlaže i utvrđuje mjere za unapređenje odgojno-obrazovnog rada u školama na području općine i stara se o njihovoj realizaciji,
• radi na poboljšanju prostornih i materijalnih uvjeta škola na svom području,
• vodi evidenciju djece dorasle za upis u školu i spiskove te djece dostavlja školama na svom području (problem u realizaciji ove aktivnosti predstavlja nepostojanje zakonske regulative, koja nalaže obavezno prijavljivanje djece u Općinu/Mjeanu zajednicu prebivališta roditelja),
• općinsko vijeće utvrđuje školsko područje uz saglasnost ministra/ministrice.
• u saradnji s Ministarstvom organizira takmičenja i smotre učenika/učenica u oblasti nastave i vannastavnih aktivnosti na općinskom nivou,
• organizira javne i kulturne manifestacije škola, posebno iz domena sporta, obrazovanja za demokratiju, ljudskih prava i prava djeteta.

Također Služba radi na poboljšanju prostornih i materijalnih uslova škola na području Starog Grada, pomaže u organizaciji i realizaciji javne i kulturne funkcije škola na području Grada, posebno iz domena sporta, obrazovanja za demokratiju, ljudskih prava i prava djeteta.
Rad Službe u narednom periodu, opredjeljivat će zadaci sadržani u zakonskim propisima iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta, koji polaze od potreba, specifičnosti i složenosti ovih oblasti, te oni zadaci koje svakodnevni život i konkretna praksa nameću.

Općina Stari Grad kroz različite vidove obezbjeđivanjem finansijskih sredstava pomaže odgojno-obrazovni proces. Navodimo samo neko značajne projekte koje Općina finansira u potpunosti ili paticipira iste, kako slijedi:

• nabavka udžbenika socijalno ugroženim učenicima osnovnih škola,
(prijave sa dokazima vrše se kod pedagoga škole)
• užine socijalno ugroženim učenicima osnovnih škola i štićenika Zavoda,
(prijave sa dokazima vrše se u kod pedagoga škole/zavoda)
• prevoz djece s posebnim potrebama u skladu s Zakonom,
(prijave sa dokazima vrše se u kod pedagoga škole/zavoda)
• participacija školama za učeničke ekskurzije,
(prijave sa dokazima vrše se u kod pedagoga škole/zavoda)
• Zakonom predviđena Općinska takmičenja učenika,
• takmičenje učenika nižih razreda u broju pročitanih knjiga pod motom “Knjiga je moj najbolji prijatelj”,
• nagrade učenicima generacije,
• opremanje biblioteka osnovnih škola,
• obezbjeđivanje sredstava za kupovinu školskog pribora učenicima prvih razreda osnovne škole kroz projekat „Sretni ti prvi koraci prvačiću“.
• Festival znanja - “Neum 2012” – takmičenja najuspješnjih učenika na nižim nivoima takmičenja,
 

Posljednje vijesti

Vidi sve
07
Aug

Ulica Očaktanum: Pripreme za asfaltiranje spoja sa ulicom Safvet-bega Bašagića

U ulici Očaktanom u toku su radovi na pripremi asfaltiranja spoja sa ulicom Safvet-bega B...

07
Aug

Ispunjen zahtjev građana: Uređuje se brana koja zaustavlja oborinske vode s Trebevića na Mahmutovcu

U toku je preventivno uređenje prostora oko tzv. brane na Mahmutovcu, koja ima za cilj sp...